E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljene
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Meni > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Hitri dostop do menijev na osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Dostop do pisanja SMS na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh petih zaslonih
SMS-T9 vklop-izklop meni Aplikacije > Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica in metode vnašanja > Tipkovnica LG > Predlogi besed > Predvidevanje
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (123?*)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop med profili ne omogoča
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Brskalnik (ikona zemlje)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Brezžično & omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in vnos > Izberi jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom snemanje ni mogoče
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Meni Zasebno > Varnostna kopija in ponastavitev > Osebni podatki > Ponastavitev na tovarniške podatke (geslo ni potrebno)