E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljene
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID v meniju Telefon > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Telefon > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Dostop do pisanja SMS na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop meni Aplikacije > Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica in metode vnašanja > Tipkovnica LG > Predlogi besed > Predvidevanje
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (123 :-))
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Preklop med profili mobitel nima možnosti nastavitve profilov, s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela lahko nastavimo samo vibriranje, tiho ali zvonjenje
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Brskalnik (ikona zemlje)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Posredovanje & omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom snemanje ni mogoče
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in vnos > Izberi jezik
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Zasebno > Varnostna kopija in ponastavitev > Osebni podatki > Ponastavitev na tovarniške podatke (geslo ni potrebno)