E-pošta Ostalo MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje ikona Telefon > Skupine > Priljubljeni
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Meni > Nov kontakt
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Dostop do pisanja SMS v osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh sedmih zaslonih
SMS-T9 vklop-izklop meni Aplikacije > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Nastavitve tipkovnice na zaslonu > Nastavitve predlogov besed
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko (123/@#*)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela in izberite Tiho
Preklop med profili ne omogoča
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato ikono Brskalnik ali z nastavitvijo bližnjice na zaslon
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Brezžično omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite čez zaslon virtualno tipko ključavnice
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite > Jezik in tipkovnica > Izberite jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom ni mogoče snemanje
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Meni Zasebnost > Ponastavitev nastavitev (geslo ni potrebno)