E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil meni Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Poseben dostop za aplikacije > Dostop za plačljiva sporočila SMS > Messages > Vprašaj, Nikoli ne dovoli, Vedno dovoli
Hitro klicanje Hitrega klicanja aparat ne omogoča, lahko pa dodamo priljubljene kontakte. > ikona Telefon > zavihek Priljubljeno > Dodaj
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Nedavno
Dodajanje v imenik ikona Telefon > zavihek Stiki > Ustvarite nov stik (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Nedavno > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Blokirane številke (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk) > Dodaj številko
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča snemanja.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > Nedavno > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Računi za klicanje > Mobitel (SIM1/2) > Nastavitve klicev GSM > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaži številko
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila (Messages)
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Tipkovnice > Navidezna tipkovnica > Gboard> Popravki besedila > Predlogi za naslednjo besedo> (Izključite to možnost.)
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila (Messages) > Meni (ikona tri pikice) > Blokirani stiki > Dodaj številko (blokiranje klicev in sporočil z določenih številk).
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Vklop fotoaparata na osnovnem zaslonu ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico Mobitel ima bliskavico.
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona Chrome (brskalnik)
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je vsako aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete gumb s kvadratkom ter vsako aplikacijo s potrditvijo X izključite.
Izklop mobilnih podatkov S prstom potegnite po zaslonu navzdol in potrdite ikono Podatki (izklop) ali prek menija Nastavitve. > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Izberite SIM 1 ali SIM2 > Mobilni podatki > Prekinite povezavo (drsnik).
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela na desnem robu mobitela in potegnite s prstom po zaslonu (samo v primeru, da ni nastavljen zaklep zaslona).
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost na desnem robu mobitela ali prek menija Nastavitve. > Zvok > Vibriraj za klice (drsnik).
Izbira jezika meni Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos> Jeziki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Sistem > Možnosti ponastavitve > Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev) - vnos varnosne kode ni potreben.
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > Sistem > O telefonu > Delovna različica: 8-krat zapored potrdite omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Izberite SIM1 ali SIM2 > Napredno > Omrežje > Samodejno izberi omrežje > Izključimo z drsnikom in aparat začne ročno iskati omrežje
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Prikaži vse aplikacije > Izberite aplikacijo in potrdite Odmesti.