E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Priljubljene ali ikona Telefon > Meni > Hitro klicanje
Hitro klicanje - SIM ikona Telefon > vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > Dnevnik klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID v meniju Omrežja > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Omrežja > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Pokaži številko
Dodajanje v imenik ikona Imenik > Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Hitri dostop do menijev v osnovnem zaslonu prek tipke Aplikacije ali z nastavitvijo bližnjic na zaslonih
Menijske bližnjice nastavite si jih po želji na vseh zaslonih
Dostop do pisanja SMS na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop meni Splošno > Jezik in vnos > Tipkovnica in metode vnašanja > Tipkovnica LG > Predlogi besed > Napredni predlog besedila
Pisanje SMS velike/male črke na virtualni tipkovnici pritisnite tipko s puščico navzgor
Pisanje SMS simboli na virtualni tipkovnici pritisnite tipko ( :-) # ! ?)
Pisanje SMS presledek na virtualni tipkovnici pritisnite tipko presledek
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite posebno virtualno menijsko tipko (na sliki je sponka)
Skok do menija fotoaparat ikona Aplikacije > Fotoaparat ali prek nastavljene bližnjice na zaslonu
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na hrbtni strani mobitela
Preklop vibra-zvonec nastavite s tipko za glasnost na hrbtni strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela
Preklop med profili mobitel nima možnosti nastavitve profilov, s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela lahko nastavite samo vibriranje, tiho ali zvonjenje
Kako do spleta v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Brskalnik (ikona zemlje)
Prekinitev dostopa do spleta brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja ali prek menija Nastavitve > Posredovanje & omrežje > Mobilna omrežja > Podatki so omogočeni - odstranite kljukico
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Zaklep tipkovnice dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Odklep tipkovnice dvakrat potrkajte po zaslonu ali pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika v osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite Splošno > Jezik in vnos > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na hrbtni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom snemanje ni mogoče
Hitri dostop do imenika na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Aplikacije in nato v sklopu Nastavitve izberite meni Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > Osebni podatki > Ponastavitev na tovarniške podatke > Ponastavi telefon (geslo ni potrebno)