Internet + MMS E-pošta Navodila za uporabo
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9.
Dodajanje v imenik meni Stiki, pritisnite ikono za dodajanje stika (+ Nov stik)
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Klicalnik
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > Klicalnik > Možnosti > Filter nadlegovanja
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med klicem pritisnite ikono z oznako tipkovnice.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Klicalnik > Možnosti > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost.
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Pritisnite in zadržite tipko Swype (v levem spodnjem kotu tipkovnice). > Nastavitve > Predvidevanje naslednje besede
Blokiranje dohodnih sporočil meni Telefon > Možnosti > Filter nadlegovanja > zavihek Sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Meni > Nastavitve > zavihek Dodatno > Številka centra SMS
Vklop fotoaparata meni Kamera
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta Pritisnite ikono za brskalnik.
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba aplikacijo posebej zapreti.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite 'zavesico' navzdol, izberite razdelek Bližnjice in potrdite ikono Mobilni podatki.
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite s prstom prek zaslona.
Preklop vibra-zvonec Potegnite 'zavesico' navzdol in izberite ikono za glasnost (Vibriranje/Tiho/Zvok)
Izbira jezika meni Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik in območje
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Izdelaj var. kop. in pon. zaženi > Ponastav. tovarniških nast.
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Delovna različica
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Operater > Izključite samodejno izbiro operaterja.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Upravljaj programe