E-pošta Navodila za uporabo Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Klicalnik
Dodajanje v imenik ikona Stiki > Nov stik '+'
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti (ikona treh črt) > Filter nadlegovanja
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med klicem > ikona z oznako tipkovnice
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti (ikona treh črt) > Nastavitve > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob strani telefona
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem pritisnite in zadržite tipko Swype (tipka v levem spodnjem kotu). > Nastavitve > Predvidevanje naslednje besede
Utišanje zvonjenja tipkama za glasnost ob strani telefona
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočila
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Meni > Filter nadlegovanja > zavihek Sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Meni > Nastavitve > Dodatno > Številka centra SMS
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba aplikacijo posebej zapreti.
Izklop mobilnih podatkov ikona Nastavitve > Več > Mobilno omrežje > Mobilni podatki > Izklop
Zaklep telefona s tipko za vklop/izklop ob strani telefona
Odklep telefona s tipko za vklop/izklop ob strani telefona in podrsom s prstom po zaslonu
Preklop vibra-zvonec s tipko za glasnost ob strani telefona > pritisk na ikono zvončka/telefona
Izbira jezika meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Jezik in vnos > Jezik in območje > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Več > Mobilno omrežje > Operater > Izključite Samodejno izbiro.
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Delovna različica.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča