E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite številke od 2 do 9.
Dodajanje v imenik ikona Stiki, Pritisnite ikono za dodajanje slika (+ Nov stik).
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Klicalnik
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti > Filter nadlegovanja
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med klicem pritisnite ikono z oznako tipkovnice.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočila
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > Klicalnik > Možnosti > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem pritisnite in zadržite tipko Swype (tipka v levem spodnjem kotu). > Nastavitve > Predvidevanje naslednje besede
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Meni > Filter nadlegovanja > zavihek Sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Meni > Nastavitve > Dodatno > Številka centra SMS
Vklop fotoaparata ikona Kamera
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba aplikacijo posebej zapreti.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite 'zavesico' navzdol. > Bližnjice > ikona Mobilni podatki
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite s prstom prek zaslona.
Preklop vibra-zvonec Potegnite 'zavesico' navzdol. >Bljižnice > ikona za glasnost (Vibriranje/Tiho/Zvok)
Izbira jezika meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Jezik in vnos > Jezik in območje > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > 7-krat potrdite možnost Delovna različica.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Več > Mobilno omrežje > Operater > Izključite Samodejno izbiro.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije