E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Hitro klicanje ikona Telefon > Meni > Določite s pridržanjem tipk od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih ikona Telefon
Dodajanje v imenik ikona Telefon> Nov kontakt (s pritiskom na znak +)
Blokiranje dohodnih klicev ikona Telefon > Stiki > Izberite stik > Urejanje stika > menijska tipka (tri pikice) > Vsi klici na odzivnik
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Potrdite tipko z narisano tipkovnico (virtualna tipka Tipkovnica, zgoraj na sredini zaslona).
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Skrij / Prikaži ID v meniju Telefon > menijska tipka (tri pikice) > Nastavitve > Klici > Nastavitve klicev GSM > Dodatne nastavitve > ID klicatelja > Skrij/Prikaz številke
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Naprava > Zvok in obvestila > Melodija zvonjenja telefona
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Dostop do pisanja sporočil na osnovnem zaslonu ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Tipkovnica in način vnosa > Googlova tipkovnica > Popravki besedila > Prikaz predlogov > Izklopljeno
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Telefon > Stiki > Izberite stik > urejanje stika > menijska tipka (tri pikice) > Vsi klici na odzivnik
Vpis številke SMS centra ikona Sporočila > Meni (ikona tri pikice) > Nastavitve > Nastavitve SMSC > Naslov storitvenega centra (+38641001333)
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta na osnovnem zaslonu ikona (mapa) Google > Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način za letalo ali prek menija Nastavitve. > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni - odstranite kljukico
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Podatkovna povezava
Zaklep telefona Pritisnite tipko za vklop/izklop mobitela.
Odklep telefona Tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite po zaslonu.
Preklop vibra-zvonec Nastavite s tipko za glasnost ob strani mobitela ali s pritiskom na tipko za vklop/izklop mobitela.
Izbira jezika meni Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Osebno > Varnostno kopiraj in ponastavi > Ponastavi na tovarniške nastavitve
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Različica jedra > 8-krat pritisnite na omenjeni meni.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Razpoložljiva omrežja > Poišči omrežja
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Naprava > Aplikacije> Izberite aplikacijo in potrdite Odstrani.