E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Imenik > Nastavitve Imenika > Hitro klicanje > Določi številke
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih Klicni center > Zgodovina klicev
Glasovno izbiranje ne omogoča govornega klicanja
Skrij ID Klicni center > Klicne nastavitve > ID klicatelja > Skrij ID
Prikaži ID Klicni center > Klicne nastavitve > ID klicatelja > Prikaži ID
Dodajanje v imenik vtipkajte telefonsko številko izberite Možnosti in potrdite meni Shrani v Imenik
Menijske bližnjice nastavitev bližnjic na osrednji menijski tipki (4 možnosti)
Hitri dostop do menijev preko menija Meni ali z nastavitvijo bližnjic na osrednji menijski tipki
Dostop do pisanja SMS preko menija Sporočanje
SMS-T9 vklop-izklop Sporočanje > Napišite sporočilo > Način vnosa
Pisanje SMS velike/male črke s pritiskom na tipko #
Pisanje SMS simboli s pritiskom na tipko *
Pisanje SMS presledek s pritiskom na tipko 0
Dostop do pisanja MMS Sporočanje > Napišite sporočilo > Možnosti > Dodaj sliko
Skok do menija fotoaparat Meni > Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec Meni > Uporabniški profil > izbira nastavljenega profila
Preklop med profili Meni > Uporabniški profil > izbira nastavljenega profila
Kako do spleta Meni > Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta izhod iz brskalnika
Klic v telefonski predal na tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Zaklep tipkovnice z daljšim pritiskom na tipko *
Izbor L1 L2 mobitel ne omogoča izbora L1/L2
Odklep tipkovnice s pritiskom na levo zgornjo tipko (odkleni) in nato tipko *
Prikaz URA-DATUM da, na zaslonu
Izbira jezika Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom izberite levo menijsko tipko (Možnosti), izberite snemalnik zvoka in potrdite snemanje
Hitri dostop do imenika v osnovnem meniju izberite desno menijsko tipko Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) obnovitev tovarniških nastavitev, ne izbriše uporabnikovih podatkov (1122)