Internet Navodila za uporabo
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča.
Hitro klicanje Zadržite številko od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih Pritisnite tipko za klicanje in izberite Odhodni.
Dodajanje v imenik stiki > možnosti > Dodaj stik
Blokiranje dohodnih klicev tipka za klicanje > Vsi klici > Možnosti > Dodaj na seznam blokiranih
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Ne omogoča.
Jakost slušalke med pogovorom s smernimi tipkami levo in desno
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Nastavitve > Zvok > Ton zvonjenja telefona
Skrij / Prikaži ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klicev > Mobitel > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s smernimi tipkami levo in desno
Dostop do pisanja sporočil Meni > sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Ne omogoča.
Blokiranje dohodnih sporočil tipka za klicanje > Vsi klici > Možnosti > Dodaj na seznam blokiranih
Vpis številke SMS centra Meni > Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Upravljanje SIM nastavitve > SMS servisni center (+38641001333)
Vklop fotoaparata Ne omogoča.
Ali aparat ima bliskavico Ne
Kako do spleta Ne omogoča.
Prekinitev dostopa do spleta Ne omogoča.
Izklop mobilnih podatkov Meni > Nastavitve > Uporaba podatkov > Mobitel > Mobilni podatki
Zaklep telefona Ne omogoča.
Odklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop mobitela
Preklop vibra-zvonec Ne omogoča.
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Ponastavi (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce Meni > Nastavitve > O telefonu > Verzija strojne opreme
Ročna izbria operaterja Meni > Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij Ne omogoča.