Internet MMS Navodila za uporabo
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite tipko 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih Pritisnite tipko za klicanje (zelena tipka).
Dodajanje v imenik V stanju pripravljenosti vtipkajte številko, pritisnite srednjo menijsko tipko > Dodaj stik > Dodaj v SIM ali Dodaj v telefon.
Blokiranje dohodnih klicev Meni > Filter klicev > Črni seznam > Dodaj z > Seznam/Dnevnik klicev/Sporočila
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Mobitel ima fizično tipkovnico.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Vklop diktafona med pogovorom Med pogovorom pritisnite tipko Opcije in izberite Snemalnik.
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Profili > izberemo profil in potrdimo Opcije > Po meri > Ton zvonjenja
Utišanje zvonjenja Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela.
Skrij / Prikaži ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Skrij številko/Pošlji številko
Dostop do pisanja sporočil Meni > Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite Opcije > Vhodna metoda.
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > izberite želenega pošiljatelja > Opcije> Dodaj na črno listo
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Nastavitve > Besedilno sporočilo > SIM > SC naslov (+38641001333)
Vklop fotoaparata Meni > Kamera
Ali aparat ima bliskavico Mobitel nima bliskavice.
Kako do spleta Meni > Splet
Prekinitev dostopa do spleta Ko zapustimo brskalnik, se mobilna podatkovna povezava prekine, Splet > Opcije > Izhod ali pritisk na rdečo tipko.
Izklop mobilnih podatkov Ni treba, mobilni podatki se vključijo in izključijo, ko zaženemo ali zapremo brskalnik.
Zaklep telefona Ne omogoča, zgolj zapremo mobitel (oblika školjke).
Odklep telefona Odpremo mobitel (oblika školjke).
Preklop vibra-zvonec Preklop uredite z daljšim pritiskom na tipko #
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jeziki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Ne omogoča zgolj povrnitev tovarniških nastavitev > Meni > Nastavitve > Tovarniška ponastavitev (koda 1234).
Vklop Možnosti za razvijalce Nima te možnosti, ni androidni mobitel.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Omrežje > Izbira omrežja > Način iskanja > Ročno
Odstranitev aplikacij Ne omogoča.