MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Skrij številko
Prikaži ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Pošlji številko
Hitri dostop do menijev prek tipke Meni ali z nastavitvijo petih bližnjic na ekranu
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte številko, pritisnite Možnosti > Shrani med stike
Menijske bližnjice z nastavitvijo petih bližnjic na ekranu
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Vhodna metoda
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko #
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila > Možnosti > Preklopi na MMS
Skok do menija fotoaparat prek tipke Meni > Kamera ali z nastavitvijo bližnjice na ekranu
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili Meni > Profili ali z nastavitvijo bližnjice na ekranu
Kako do spleta Meni > WAP > Domača stran
Prekinitev dostopa do spleta Možnost > Izhod ali pritisk na rdečo tipko
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice ne omogoča, zgolj zapremo aparat (oblika školjka)
Odklep tipkovnice ne omogoča
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jeziki
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite tipko Možnosti in izberite Snemalnik
Hitri dostop do imenika pritisnite desno menijsko tipko pod ekranom Stiki ali z nastavitvijo bližnjice na ekranu
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ne omogoča zgolj povrnitev tovarniških nastavitev > Meni > Nastavitve > Tovarniška ponastavitev (koda 1234)