Navodila za uporabo
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Prikaži ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Pošlji številko
Skrij ID Meni > Nastavitve > Nastavitve klica > ID klicočega > Skrij številko
Dodajanje v imenik Imenik > Opcije > Dodaj stik
Menijske bližnjice ne omogoča
Hitri dostop do menijev ne omogoča
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Vhodna metoda
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko #
Dostop do pisanja MMS ne omogoča
Skok do menija fotoaparat nima fotoaparata
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela ali z izbiro profila v meniju
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta ne omogoča
Prekinitev dostopa do spleta ne omogoča
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice s posebnim gumbom na desnem robu mobitela
Odklep tipkovnice s posebnim gumbom na desnem robu mobitela
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jeziki
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na levem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika Meni > Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) obnovitev tovarniških nastavitev, ne izbriše uporabnikovih podatkov (1234)