SBS Zaščitno steklo E-Vision (TEVISIP5819B)
Barva:  :