Umerjanje kazalcev ure

Če se kazalca ure ne ujemata z digitalnim časom, ju ročno umerite.

1. Če si želite ogledati meni, pridržite zaslon na dotik.

2. Izberite ikono z zobnikom > ikona ure > Umeri kazalca.

3. Tapajte puščico dokler ni minutni kazalec v položaju 12.ure.

4. Izberite kljukico.

5. Tapajte puščico dokler ni urni kazalec v položaju 12.ure.

6. Izberite Končano.