Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Možnost klicanja (glasovni klic) meni Telefon
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > znak +
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica Samsung > Pametno tipkanje > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Več > Nastavitve > Blokiranje številk in sporočil
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja.
Izklop mobilnih podatkov meni Nastavitve > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep naprave kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep naprave kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in nato podrsajte po zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O tabličnem računalniku > Informacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij
Obračanje zaslona Na osnovnem zaslonu potegnite zavesico. > Vrtenje zaslona
Kje je vložišče za SIM na desnem robu tablice