E-pošta
Možnost klicanja (glasovni klic) Ne omogoča klicanja.
Dostop do pisanja sporočil Omogoča le dohodna sporočila SMS.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Ne omogoča.
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Kako do spleta Poljubni brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta Izhod iz brskalnika.
Izklop mobilnih podatkov Start > Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje > Izberite aplikacije, ki lahko uporabljajo vaše mobilne podatke>izključimo Mobilne podatke
Zaklep naprave tipka za izklop/vklop naprave
Odklep naprave tipka za izklop/vklop naprave in poteg s prstom po zaslonu navzgor
Izbira jezika Start > Nastavitve > Ura in jezik > Jezik (v levem stolpcu)
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Start > Nastavitve > Posodobitev in varnost > Obnovitev (v levem stolpcu) > Ponastavite ta računalnik
Vklop Možnosti za razvijalce Ne omogoča.
Ročna izbria operaterja Start > Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja (v levem stolpcu) > Nastavitve mobilnega omrežja
Odstranitev aplikacij Start > Nastavitve > Aplikacije > izberemo aplikacijo > Odstrani
Obračanje zaslona Start > Nastavitve > Sistem > Zaslon > Zaklepanje obračanja
Kje je vložišče za SIM na levem robu tablice
Aktivacija eSIM Izberemo START in Nastavitve (ikona kolesca). Odpremo Omrežje in internet, iz levega menija izberemo Mobilno omrežje. V desnem oknu, pri Mobilna omrežja, izberemo SIM2. Potrdimo Upravljanje profilov eSIM. Izberemo Dodaj nov profil (ikona +), ter potrdimo Naj vnesem kodo za aktivacijo, ki sem jo že prejel od svojega mobilnega operaterja. Kodo QR skeniramo s sprednjo kamero prenosnika in sledimo korakom.
Kako do slovenščine

Pritisnemo tipko START in odpremo Settings:

izberemo Time & Language, iz levega stolpca izberemo Language, v desnem oknu najdemo in izberemo »Add a language«, poiščemo »Slovenski, Slovenian« in ga potrdimo z Next, v naslednjem koraku potrdimo (dodamo kljukice) pri:Install language pack,Set as my Windows display language. Potrdimo z Install. Pri opciji Windows display language izberemo »Slovenski«, potrdimo »Yes, sign out now«. Sistem Windows se odjavi in prijavi v slovenščini.