Internet E-pošta
Možnost klicanja (glasovni klic) Ne omogoča klicanja.
Dostop do pisanja sporočil Omogoča le sporočila iMessages.
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Settings > General > Keyboard > Auto Correction (za popravljanje) ali Predicitve (za predvidevanje)
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča sporočil SMS.
Vpis številke SMS centra Ne omogoča sporočil SMS.
Kako do spleta Ikona Safari
Prekinitev dostopa do spleta Izhod iz Safarija
Izklop mobilnih podatkov Settings > Mobile Data > Mobile Data (izključite)
Zaklep naprave S tipko za vklop/izklop na vrhu tablice
Odklep naprave Tipka za izklop/vklop na vrhu tablice in poteg s prstom po zaslonu
Izbira jezika Settings > General > Language & Region > iPad Language
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Settings > General > Reset > Erase all Content and Settings (nima prednastavljene kode)
Vklop Možnosti za razvijalce Ne omogoča.
Ročna izbria operaterja Settings > Mobile Data > Network Selection > izklopite Automatic. > Izberite operaterja s seznama.
Odstranitev aplikacij Daljši pritisk na ikono > Delete App
Obračanje zaslona S potegom 'zavesice' iz desnega zgornjega kota navzdol > Izberite možnost ključavnice.
Kje je vložišče za SIM Na desnem robu tablice