Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

NEO kot WiFi točka

 • 1

  Dostopno točko WiFI lahko vključite prek nastavitev na samem NEO Smartbox, in sicer v sklopu omrežje. Na daljincu zadržite tipko hiška, da se pojavi glavni meni, tj. Moj TV.

  Neo Moj Tv Zaslon
 • 2

  V desnem kotu izberite sklop Nastavitve z ikono zobnika in nato sklop Omrežje. Izbiro potrdite s pritiskom tipke OK.

  Wifi2
 • 3

  V sklopu Dostopna točka WiFi je prikazano stanje: vključen ali izključen WiFi in način varnosti WiFi-ja.

  Izključena dostopna točka WiFi

  Wifi3

  Vključena dostopna točka WiFi

  Wifi4
 • 4

  Za vklop dostopne točke WiFi se z daljincem pomaknite na gumb Vključi in ga potrdite z pritiskom tipke OK.

 • 5

  Če želite prikazati podatke o dostopni točki WiFi, izberite gumb Podatki omrežja in ga potrdite z pritiskom na tipko OK. Izpišeta se ime (SSID) in geslo omrežja WiFi.

  Wifi5
 • 6

  Za spremembo imena dostopne točke WiFi ali gesla izberite gumb Urejanje nastavitev in pritisnite tipko OK.

  Wifi6
 • 7

  Za izklop dostopne točke WiFi izberite gumb Izključi in ga potrdite s pritiskom na tipko OK.

Privzeto je dostopna točka WiFi izključena. Naprave, ki imajo možnost povezave v omrežje WiFi, ob spremembi stanja izključeno/vključeno že vidijo dostopno točko NEO Smartbox. Izberite pravo omrežje WiFi, vpišite geslo in vzpostavite povezavo. S tem je naprava povezana v omrežje WiFi, ki ga oddaja NEO Smartbox.

Omejitev hitrosti prek dostopne točke WiFi je 100/100 Mbps. Dostopna točka WiFi deluje samo v omrežju 5 GHz, kar pomeni, da naprave, ki nimajo podpore za povezavo v omrežje 5 GHz, tega omrežja WiFi ne bodo videle. Prav tako gre za ločeno omrežje, kar pomeni, da naprave, ki bodo povezane na dostopno točko WiFi prek NEO Smartboxa, morda ne bodo imele dostopa do drugih naprav v omrežju. Vrste zaščite ni mogoče spreminjati.