Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Profili gledalcev na NEO

Znotraj profilov lahko:

 • vključite starševski nadzor in s tem določite primernost TV-vsebine z vpisom PIN-kode
 • uredite vrstni red TV-programov;
 • izboljšate uporabniško izkušnjo pri priporočanju TV-vsebin;
 • onemogočite izhod iz Otroškega parka oz. vključite zahtevo za izhod iz priporočenih vsebin (2–4 let, 4–6 let ...) z vpisom PIN-kode.

V glavnem meniju MOJ TV se v zgornji orodni vrstici prikaže ikona Profil s privzetim avatarjem. S potrditvijo avatarja se na skrajno desnem delu zaslona odpre meni, v katerem lahko izbirate med dodanimi profili. Ker je na začetku na voljo le privzeti profil, je v tem meniju možno urejati privzetega ali dodati novega. Če imate profil že ustvarjen, lahko izberete drugega in pritisnete tipko OK na daljincu za preklop profila. Zamenjavo profila lahko izvedete tudi prek glasovnega ukaza: PROFIL (ime).

Profili New 1

Urejanje profila

Z izbranim profilom in potrditvijo gumba UREJANJE PROFILA se odpre stran z nastavitvami profilov (prikazani so vsi profili, ki jih imate). Na avatarju se pomaknete navzdol in potrdite gumb UREJANJE.

Profili New 2

Odpre se stran za vnos zahtevanih polj in opcijskih (neobveznih) podatkov.

Zahtevana polja:

 • Avatar
 • Ime profila
 • Zasebnost podatkov

Opcijski podatki (neobvezni):

 • Datum rojstva
 • Spol
 • Nivo starševske zaščite
 • Zahtevaj PIN-kodo ob izhodu iz Otroškega parka
 • Urejanje programov
Profili New 3

Zahtevana polja:

Avatar

S pomikom desno ali s tipko OK na desni strani izberete enega od petih avatarjev. Po potrditvi avatarja postane samodejno aktivna desna stran.

Ime profila

S pomikom desno ali s tipko OK s pomočjo virtualne tipkovnice vpišete ime za svoj profil. Po potrditvi gumba POTRDI postane samodejno aktivna desna stran.

Zasebnost podatkov

S pomikom desno ali s tipko OK lahko potrdite Priporočila (za prikaz osebno prilagojenih vsebin), pri tem pa se morate strinjati z varnostnimi ukrepi, ki jih je treba potrditi oziroma so že privzeto izbrani. Tudi če odstranite kljukico, se bo samodejno prikazala nazaj, ko boste naslednjič vstopili v sklop Zasebnost podatkov. Če ste že sprejeli splošna soglasja (vezana na uporabniško ime in ne na profil), se na tem nivoju ne bodo prikazala. Zasebnost podatkov sicer spada pod opcijske oziroma neobvezne podatke.

Opcijski podatki (neobvezni):

Datum rojstva

S pomikom desno ali s tipko OK izbirate med dvema možnostma "Ne želim povedati" in "Določite letnico rojstva". V primeru izbire "Ne želim povedati" postane samodejno aktivna leva stran. V primeru izbire "Določite letnico rojstva" se spodaj aktivira virtualna številčna tipkovnica, s pomočjo katere vpišete letnico rojstva. Vpis letnice je možen le od vključno leta 1901 do tekočega leta (do vključno 2019).

Spol

S pomikom desno ali s tipko OK izbirate med "Ne želim povedati", "Ženski spol" in "Moški spol". Po izbiri postane samodejno aktivna leva stran.

Nivo starševske zaščite

Nivo je privzeto onemogočen, kar pomeni, da se lahko brez vnosa PIN-kode predvajajo vse vsebine.

S pomikom desno ali s tipko OK lahko izbirate med Brez starostne omejitve in štirimi starostnimi omejitvami:

 • do 18 let
 • do 15 let
 • do 12 let
 • vodstvo staršev

Če je bila prej izbrana možnost Brez starostne omejitve, zdaj pa želite izbrati eno izmed starostnih omejitev, najprej potrdite tipko OK, s katero boste preklicali privzeto izbiro. Tipka dol ne deluje, saj je pravilo delovanja tovrstnih tipk takšno, da izbiro označimo ali prekličemo.

Kako deluje izbira starostne omejitve?

Profili New 4

Če označite Vodstvo staršev, pomeni, da so brez PIN-kode dostopne samo TV-vsebine, ki nimajo nikakršnega nivoja starševske zaščite.

Ko označite Vodstvo staršev, se samodejno obkljukajo še drugi nivoji (12, 15, 18 let). Pri TV-vsebinah, ki so označene z možnostmi Vodstvo staršev, 12, 15 in 18, bo tako potreben vnos PIN-kode.

 • Če označite možnost Do 12, pomeni, da so brez PIN-kode dostopne le TV-vsebine, ki nimajo nivoja starševske zaščite in ne izbrane možnosti Vodstvo staršev. Ko označite možnost Do 12, se samodejno obkljukata še druga nivoja (15, 18). Pri TV-vsebinah, ki so označene z 12, 15 in 18, bo potreben vnos PIN-kode.
 • Če označite Do 15, pomeni, da so brez PIN-kode dostopne le TV-vsebine, ki nimajo nivoja starševske zaščite, prav tako ni izbrana možnost Vodstvo staršev, niti ne nivo 12. Ko označite Do 15, se samodejno obkljuka še preostali nivo (18). Pri TV-vsebinah, ki so označene s 15 in 18, bo potreben vnos PIN-kode.
 • Če označite Do 18, pomeni, da so brez PIN-kode dostopne TV-vsebine, ki nimajo nivoja starševske zaščite, ne izbrane možnosti Vodstvo staršev, niti ne nivojev 12 ter 15. Pri TV-vsebinah, ki so označene z 18, bo potreben vnos PIN-kode.

Zahtevaj PIN-kodo ob izhodu iz Otroškega parka

Izbira je privzeto onemogočena. S pomikom desno ali s tipko OK lahko s tipko OK vključite zahtevo vnosa PIN-kode. Posledično bo NEO vselej zahteval vnos PIN-kode pri izhodu iz Otroškega parka/Priporočeno za starost/2–4 let, 4–6 let ...

Urejanje programov

Po potrditvi izbire vas NEO preusmeri na stran za urejanje vrstnega reda TV-programov.

USTVARJANJE NOVEGA PROFILA

Za ustvarjanje novega pravila velja vse zgoraj našteto.

Izjema

 • Pri možnosti Zasebnost podatkov obvezno obkljukajte Varnostni ukrepi, sicer profila ne boste mogli ustvariti.
 • Za Urejanje programov najprej ustvarite profil.

Menjava profila

Ko zamenjate profil (s potrditvijo avatarja v zgornji orodni vrstici, izbiri profila in potrditvi s tipko OK), vas NEO opozori, da je v uporabi nov profil. Zamenja se tudi ikona avatarja (če je drugačen) v zgornji orodni vrstici. Pri glasovnem iskanju vsebin je avatar trenutno izbranega profila viden v zgornjem desnem kotu zaslona. Menjava je možna tudi z glasovnim ukazom PROFIL (ime).

Pomembno

 • Če boste imeli izbran oziroma aktiven profil npr. JANEZ in boste želeli, denimo, urediti vrstni red TV-programov v drugem profilu, vas bo NEO opozoril, da je urejanje na voljo le za trenutno izbrani oz. aktivni profil.
 • Profilov je lahko največ 5.
 • Za vse profile se uporablja ista PIN-koda, ki velja za vse nakupe in starševsko zaščito v vseh profilih.
 • Glavni profil (denimo JANEZ) sicer lahko spreminja podatke drugega profila (npr. METKA).