Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Splošne informacije

Moj Telekom je namenjen uporabnikom storitev Telekoma Slovenije za samostojno upravljanje z naročniškimi in predplačniškimi razmerji Mobi pri Telekomu Slovenije. Dosegljiv je na spletnem naslovu https://moj.telekom.si, prek mobilne aplikacije za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom iOS in Android ter prek aplikacije na TV-komunikatorju BOX oz. BOX S za uporabnike televizije (v skrčenem obsegu).

Postopek registracije in pridobitev dostopa do razmerij in storitev Telekoma Slovenije

Pogoj za uporabo Mojega Telekoma je opravljena registracija. V postopku registracije vsak uporabnik določi e-naslov in geslo za dostop. Z enim e-naslovom je lahko registriran le en uporabnik.

1. Registracija v Moj Telekom

V postopku registracije uporabnik določi e-naslov in geslo za dostop, nato pa potrdi povezavo, poslano na e-naslov za dostop. S tem ustvari svoj profil Moj Telekom. Če uporabnik poslane povezave ne potrdi v roku 30 dni, registracija ni uspešna. Za ponovno registracijo mora uporabnik ponoviti celoten postopek registracije. Registriran uporabnik lahko svoj profil kadarkoli izbriše.

Registracija je za naročnike oziroma uporabnike storitev Telekoma Slovenije možna tudi prek postopka hitre registracije, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju

Registracijo lahko uporabnik opravi tudi v Moji prijavi na https://mojaprijava.si. Moja prijava je spletno mesto, namenjeno registraciji in prijavi uporabnikov. Omogoča enotno prijavo v spletna mesta in mobilne aplikacije Telekoma Slovenije. V postopku registracije v Mojo prijavo uporabnik določi e-naslov in geslo ter vpiše vse zahtevane podatke. Za potrditev e-naslova in zaključek registracije potrdi povezavo, poslano na e-naslov, in ustvari svoj profil Moja prijava. Registriran uporabnik se v Mojo prijavo na https://mojaprijava.si prijavi z vpisom e-naslova in gesla za svoj profil.

Registracija v Mojo prijavo je enakovredna registraciji v Moj Telekom, profil Moja prijava je enakovreden profilu Moj Telekom (v nadaljevanju profil).

2. Dostop do storitev Telekoma Slovenije

Uporabniki storitev Telekoma Slovenije lahko pridobijo polni dostop do storitev Telekoma Slovenije, in sicer za mobilne in fiksne storitve ter storitve elektrike Telekoma Slovenije, katerih naročniki ali uporabniki so. Pridobitev polnega dostopa do razmerij in storitev je enkraten postopek, za vsak naslednji dostop do razmerij in storitev je dovolj vpis e-naslova in gesla za dostop.

Uporabniki Mojega Telekoma, ki so naročniki storitev Telekoma Slovenije (mobilne in fiksne storitve ter storitve elektrike), lahko pridobijo polni dostop do svojih storitev na naslednje načine:

2.1. Samostojno prek Mojega Telekoma

Oddaja zahtevka za polni dostop v Mojem Telekomu na moj.telekom.si ali v mobilni aplikaciji za naročnike storitev Telekoma Slovenije

Po prijavi v Moj Telekom naročnik odda zahtevek za pridobitev polnega dostopa, pri čemer mora vpisati svojo šifro naročnika SPP. Šifra naročnika SPP je oznaka, pod katero Telekom Slovenije vodi razmerja naročnikov in uporabnikov storitev Telekoma Slovenije. Šifra naročnika SPP je navedena na mesečnem računu Telekoma Slovenije. Naročniki mobilnih storitev lahko šifro naročnika SPP pridobijo tudi prek SMS-a, tako da na številko 1919 pošljejo ključno besedo SPP, dodajo presledek in navedejo davčno številko.

Pridobitev polnega dostopa je omogočena na naslednje načine:

 • po pošti s kodo Telekom ID*
  Uporabnik Mojega Telekoma, ki je naročnik storitev Telekoma Slovenije ali uporabnik predplačniških storitev Mobi, prejme prvi del kode Telekom ID po priporočeni pošti na naslov stalnega prebivališča/sedeža naročnika. Po vpisu prvega dela kode Telekom ID v Moj Telekom prejme uporabnik na svoj e-naslov še drugi del kode Telekom ID. Po vpisu drugega dela kode Telekom ID v Moj Telekom ima uporabnik urejen polni dostop do naročniških oz. predplačniških razmerij Mobi.
 • na prodajnih mestih Telekoma Slovenije s kodo Telekom ID*
  Osebni prevzem prvega dela kode Telekom ID je mogoč na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Po vpisu prvega dela kode v Moj Telekom uporabnik na e-naslov za dostop prejme še drugi del kode. Po vpisu drugega dela kode v Moj Telekom uporabnik svoj profil poveže s svojimi naročniškimi razmerji.
 • z e-certifikatom
  Naročniki storitev Telekoma Slovenije lahko kodo Telekom ID prevzamejo tudi z e-certifikatom (HALCOM-CA in POŠTA®CA), naročniki, ki so fizične osebe, pa tudi z NLB CA. Po elektronskem podpisu uporabnik svoj profil poveže s svojimi naročniškimi razmerji.
 • z videoidentifikacijo
  Uporabnik, ki je polnoletni naročnik storitev Telekoma Slovenije in je zasebni uporabnik, lahko polni dostop pridobi tudi z videoidentifikacijo. Za izvedbo potrebuje napravo s kamero, mikrofonom in zvočnikom ter osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). V postopku videoidentifikacije se vzpostavi zveza z videoklicnim centrom, v sklopu katerega se preveri ujemanje podatkov uporabnika s podatki o naročniku Telekoma Slovenije in s podatki na osebnem dokumentu.

*Izdana koda Telekom ID ima veljavnost za vpis 30 dni od oddaje zahtevka, kar pomeni, da jo mora uporabnik v tem času vpisati v Moj Telekom. Po preteku 30 dni vpis kode Telekom ID ni več mogoč, uporabnik pa mora oddati nov zahtevek za izdajo kode Telekom ID. Za posamezno šifro naročnika SPP je lahko za Moj Telekom izdana le ena koda Telekom ID.

V primeru, da naročnik v zahtevek za polni dostop v Mojem Telekomu vpiše napačno šifro naročnika SPP, se lahko za pomoč obrne na Center za pomoč uporabnikom na 080 8000 ali info@telekom.si.

2.2. Osebno na prodajnem mestu Telekoma Slovenije

Naročniki storitev Telekoma Slovenije lahko polni dostop pridobijo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Pri tem določijo e-naslov za dostop in prejmejo prvi del kode Telekom ID. Po prijavi v Moj Telekom in vpisu prvega dela kode uporabnik na e-naslov za dostop prejme še drugi del kode. Po vpisu drugega dela kode v Moj Telekom uporabnik svoj profil poveže s svojimi naročniškimi razmerji.

2.3. Pridobitev dostopa za uporabnike predplačniških storitev Mobi

Registrirani uporabniki Mojega Telekoma, ki so uporabniki predplačniških storitev Mobi, lahko svoj profil in razmerja povežejo na dva načina:

 • Povezava profila in razmerja Mobi je mogoča z vpisom mobilne številke in enkratnega povratnega SMS-gesla. Posamezno razmerje Mobi je lahko povezano s poljubnim številom profilov Moj Telekom.
 • Uporabniki Mobi lahko z obrazcem Vloga za urejanje dostopov do portala Moj Telekom ali z včlanitvijo v program zvestobe Telekoma Slovenije pridobijo šifro naročnika SPP in si nato uredijo dostop na enak načine kot velja za naročnike.

3. Hitra registracija na prodajnem mestu za naročnike storitev Telekoma Slovenije

Naročniki storitev Telekoma Slovenije lahko na prodajnem mestu Telekoma Slovenije oddajo vlogo za hitro registracijo v Moj Telekom. Naročnik določi e-naslov za dostop, na katerega nato prejme povezavo. Po potrditvi povezave določi geslo za dostop in potrdi strinjanje s pogoji. S tem ustvari svoj profil Moj Telekom in pridobi dostop do svojih naročniških razmerij. Če uporabnik poslane povezave ne potrdi v roku 30 dni, registracija ni uspešna. Za ponovno registracijo mora uporabnik ponoviti celoten postopek registracije.

4. Hitra registracija prek klicnega centra za naročnike storitev Telekoma Slovenije

Naročniki storitev Telekoma Slovenije lahko oddajo vlogo za hitro registracijo v Moj Telekom prek klicnega centra Telekoma Slovenije. Naročnik določi e-naslov za dostop, na katerega nato prejme povezavo za zaključek registracije v Moj Telekom in pridobitev polnega dostopa do svojih naročniških razmerij pri Telekomu Slovenije. Po potrditvi povezave določi geslo za dostop in potrdi strinjanje s pogoji. S tem ustvari svoj profil Moj Telekom. V roku treh delovnih dni na naslov stalnega prebivališča po priporočeni pošti prejme prvi del kode Telekom ID. Po vpisu prvega dela kode v Moj Telekom prejme uporabnik na svoj e-naslov še drugi del kode. Po vpisu drugega dela kode v Moj Telekom uporabnik pridobi dostop do svojih naročniških razmerij. Izdana koda Telekom ID ima veljavnost 30 dni od potrditve registracije v Moj Telekom. Po preteku 30 dni vpis kode Telekom ID ni več mogoč, uporabnik mora oddati nov zahtevek za izdajo kode Telekom ID na https://moj.telekom.si ali obiskati prodajno mesto Telekoma Slovenije.

5. Upravljanje s profilom Moj Telekom

Registriran uporabnik lahko kadarkoli spremeni e-naslov ali geslo za dostop v Moj Telekom. Za spremembo e-naslova uporabnik po prijavi v Moj Telekom v sklopu Moj profil izbere možnost za spremembo e-naslova za prijavo. Na obstoječi e-naslov za prijavo prejme potrditveno povezavo za Moj Telekom, kjer vpiše novi e-naslov in potrdi spremembo e-naslova. Če dostopa do obstoječega e-naslova za prijavo uporabnik nima, lahko spremembo uredi s pisnim zahtevkom Telekomu Slovenije. Naročniki storitev Telekoma Slovenije, ki imajo v Mojem Telekomu urejen polni dostop do svojih naročniških razmerij, lahko spremembo e-naslova uredijo s pisnim zahtevkom s strani naročnika.

Za spremembo gesla za dostop uporabnik po prijavi v Moj Telekom v sklopu Moj profil vpiše staro in novo geslo za dostop, s potrditvijo je sprememba gesla urejena.

V primeru pozabljenega gesla uporabnik na https://moj.telekom.si izbere možnost 'Ste pozabili geslo?' in vpiše e-naslov za Moj Telekom. Na e-naslov prejme povezavo za ponastavitev gesla. Po potrditvi povezave določi novo geslo za dostop.

Nivoji dostopa do razmerij Telekoma Slovenije

Za dostop do razmerij Telekoma Slovenije prek Mojega Telekoma obstaja več vrst nivojev.

Vsak registriran uporabnik, ki svoj profil in razmerja poveže s kodo Telekom ID ali uspešno opravi hitro registracijo na prodajnem mestu oziroma prek klicnega centra, ima do vseh svojih naročniških razmerij polni dostop. Nivo dostopa za naročnike storitev Telekoma Slovenije velja enotno za vsa naročniška razmerja.

Polni dostop imajo tudi registrirani uporabniki predplačniških storitev Mobi.

Naročniki storitev Telekoma Slovenije lahko pravice za dostop do svojih razmerij v Mojem Telekomu dodelijo tudi drugim registriranim uporabnikom Mojega Telekoma. Dodeljene pravice za dostop drugim uporabnikom lahko naročnik, ki je pravice dodelil, kadarkoli prekliče ali spremeni nivo dostopa. Pravice za dodelitev dostopov za vpogled v podatke in možnost upravljanja z razmerji lahko naročnik teh storitev uredi prek Mojega Telekoma ali s pisnim zahtevkom Telekomu Slovenije, in sicer za vsako posamezno naročniško razmerje.

Naročniki imajo pri dodeljevanju pravic za dostop do posameznih razmerij drugim uporabnikom na voljo dva nivoja dostopa:

 • Polni dostop – dostop s polnim vpogledom v podatke in možnostjo polnega upravljanja z razmerji naročnika.
 • Omejeni dostop – dostop z omejenim vpogledom v podatke in možnostjo omejenega upravljanja z razmerji naročnika.

Za poslovne uporabnike, ki so naročniki mobilnih storitev in hkrati naročniki Ločenega računa, veljajo pri dostopu in upravljanju prek Mojega Telekoma posebnosti. Za dostop je potrebna registracija in zahteva za izdajo kode Telekom ID za osnovni in/ali ločeni račun. Naročnik osnovnega računa ima dostop z možnostjo upravljanja le na osnovnem računu, naročnik ločenega računa pa dostop do dela podatkov na osnovnem računu in vseh podatkov na ločenem računu.

V primeru začasnega ali dokončnega izklopa posameznega razmerja se lahko registriranemu uporabniku Mojega Telekoma delno onemogoči ali v celoti onemogoči dostop do podatkov prek Mojega Telekoma na https://moj.telekom.si in mobilne aplikacije.

Izbris profila Moj Telekom

Uporabniki, ki želijo izbrisati svoj profil v Mojem Telekomu, po prijavi v Moj Telekom v sklopu Moj profil izberejo možnost izbrisa profila. Po potrditvi izbrisa je profil trajno izbrisan. Z istim e-naslovom lahko uporabnik kadarkoli ponovno opravi registracijo v Moj Telekom.

Telekom Slovenije si pridružuje pravice za poziv k ponovni prijavi v Moj Telekom v primerih, ko uporabniki svojega profila Moj Telekom nimajo povezanega z razmerji za storitve Telekoma Slovenije in ki več kot 12 mesecev niso opravili prijave z e-naslovom za dostop v spletna mesta ali mobilne aplikacije Telekoma Slovenije. Poziv pošljemo na e-naslov za dostop v Moj Telekom. V primeru neodzivnosti uporabnika na poziv k ponovni prijavi, lahko Telekom Slovenije ob predhodnem obvestilu uredi izbris profila.

Vklop in izklop storitev

Vklop in izklop storitev prek Mojega Telekoma je omogočen uporabnikom, ki imajo omogočen polni nivo dostopa do razmerij Telekoma Slovenije. Omejene možnosti vklopa/izklopa storitev prek Mojega Telekoma so omogočene uporabnikom, ki imajo do razmerij omejen nivo dostopa. Vklop oziroma izklop storitev prek Mojega Telekoma je enakovreden pisni zahtevi vklopa in izklopa prek obrazca ali SMS-zahteve.

Postopek vklopa/izklopa storitev za naročnike

Če pri naročilu plačljivih storitev ali vsebin ni navedeno drugače, se cena za uporabo plačljivih storitev oziroma za dostop do plačljivih vsebin zaračuna naročniku razmerja in se obračuna na rednem mesečnem računu.

Vrste storitev, katerih upravljanje je omogočeno v Mojem Telekomu:

 • Brezplačne storitve
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oz. do izklopa storitve. Uporaba storitve je brezplačna. Brezplačna storitev se po potrditvi izklopa izključi s takojšnjo veljavnostjo.
 • Storitev brez mesečne naročnine
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oz. do izklopa storitve. Uporaba storitve brez mesečne naročnine se obračunava po ceniku. Storitev brez mesečne naročnine se po potrditvi izklopa izključi s takojšnjo veljavnostjo.
 • Storitve z mesečno naročnino za nedoločen čas
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oz. do izklopa storitve. Naročnina se ob vklopu storitve v skladu s cenikom obračuna v celoti za obračunsko obdobje, znotraj katerega je storitev vključena. Storitev z mesečno naročnino se ne glede na datum potrditve izklopa storitve izključi ob koncu obračunskega obdobja. Po izklopu storitve z mesečno naročnino se morebitna nadaljnja uporaba storitve brez mesečne naročnine obračunava po ceniku.
 • Storitev z mesečno naročnino za nedoločen čas (LR)
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oz. do izklopa storitve. Naročnina se ob vklopu storitve v skladu s cenikom obračuna v celoti za obračunsko obdobje, znotraj katerega je storitev vključena. Storitev z mesečno naročnino se ne glede na datum potrditve izklopa storitve izključi ob koncu obračunskega obdobja. Po izklopu storitve z mesečno naročnino se morebitna nadaljnja uporaba storitve brez mesečne naročnine obračunava po ceniku. Naročnikom z vključeno storitvijo Ločeni račun se storitev vključi na Ločenem računu.
 • Storitve z mesečno naročnino za tekoči mesec
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za določen čas, storitev se izključi ob koncu obračunskega obdobja. Z večkratnim vklopom iste storitve se ob vsakem dodatnem vklopu storitve naročnina obračuna v celoti. Večkrat vključena ista storitev z mesečno naročnino se izključi ob koncu obračunskega obdobja.
 • Storitve z veljavnostjo za tekoči mesec (LR)
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za določen čas, storitev se izključi ob koncu obračunskega obdobja. Z večkratnim vklopom iste storitve se ob vsakem dodatnem vklopu storitve naročnina obračuna v celoti. Večkrat vključena ista storitev z mesečno naročnino se izključi ob koncu obračunskega obdobja. Naročnikom z vključeno storitvijo Ločeni račun se storitev vključi na Ločenem računu.
 • Storitve z veljavnostjo za določen čas
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za določen čas, storitev se ob preteku veljavnosti samodejno izključi. Izklop pred pretekom veljavnosti ni omogočen.
 • Storitve z veljavnostjo za določen (LR)
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za določen čas, storitev se ob preteku veljavnosti samodejno izključi. Izklop pred pretekom veljavnosti ni omogočen. Naročnikom z vključeno storitvijo Ločeni račun se storitev vključi na Ločenem računu.
 • Plačljive storitve, ki se obračunavajo po sorazmernem deležu
  Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oz. do izklopa storitve. Naročnikom se storitev obračunava po sorazmernem deležu naročnine glede na obdobje uporabe.
 • Storitve s posebnimi pogoji
  Za storitev, za katero veljajo posebni pogoji, se pogoji storitve in cenik uporabniku prikažejo ob izbiri vklopa oz. izklopa storitve. Pred potrditvijo vklopa oz. izklopa se je treba s pogoji strinjati. Vklop oz. izklop storitve se izvrši v skladu s pogoji.

Postopek vklopa/izklopa storitev in paketov za uporabnike Mobi

Pogoj za vklop plačljive storitve/paketa je, da ima uporabnik stanje na računu Mobi najmanj enako ceni storitve/paketa. Uporabnikom Mobi se znesek plačila ob vklopu storitve odšteje od njihovega dobroimetja na računu Mobi.

 • Brezplačne storitve
  Za brezplačno storitev se cenik storitve uporabniku prikaže ob izbiri vklopa storitve. Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oziroma do izklopa storitve. Uporaba storitve je brezplačna. Brezplačna storitev se po potrditvi izklopa izključi s takojšnjo veljavnostjo.
 • Storitve, ki se obračunavajo po ceniku
  Za storitev, ki se obračunava po ceniku, se cenik storitve uporabniku prikaže ob izbiri vklopa storitve, uporaba storitve se obračunava po ceniku. Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oziroma do izklopa storitve. Storitev se po potrditvi izklopa izključi s takojšnjo veljavnostjo.
 • Storitve z veljavnostjo za določen čas
  Za storitev, ki se obračunava po ceniku, se cenik storitve uporabniku prikaže ob izbiri vklopa storitve. Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za določen čas, storitev se ob preteku veljavnosti samodejno izključi. Izklop pred pretekom veljavnosti ni omogočen.
 • Storitve z veljavnostjo za nedoločen čas
  Za storitev, ki se obračunava po ceniku, se cenik storitve uporabniku prikaže ob izbiri vklopa storitve. Vklop storitve se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oz. do izklopa storitve. Storitev se ne glede na datum potrditve izklopa storitve izključi ob preteku veljavnosti.
 • Storitve s posebnimi pogoji
  Za vklop storitve/ugodnosti, za katero veljajo posebni pogoji, se cenik in pogoji prikažejo ob izbiri vklopa storitve. Vklop se izvrši po potrditvi pogojev s takojšnjo veljavnostjo, in sicer za nedoločen čas oziroma do izklopa storitve. Vklop oz. izklop storitve se izvrši v skladu s pogoji.

Mobilna aplikacija Moj Telekom

Mobilna aplikacija Moj Telekom je javno dostopna, pogoj za uporabo ni naročniško ali predplačniško razmerje Telekoma Slovenije. Pogoj za prvo prijavo v mobilno aplikacijo Moj Telekom je strinjanje s Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d. Z uporabo mobilne aplikacije Moj Telekom uporabnik potrjuje tudi, da je seznanjen s temi navodili, ki so objavljena na spletnem mestu www.telekom.si/pomoc/moj-telekom/splosne-informacije, da z njimi soglaša ter da ga njihove določbe zavezujejo, v nasprotnem primeru Telekom Slovenije uporabniku odsvetuje uporabo mobilne aplikacije Moj Telekom. Naročnikom oziroma uporabnikom storitev Telekoma Slovenije mobilna aplikacija Moj Telekom omogoča pregled, urejanje in spreminjanje podatkov ter spremembe in naročanje storitev. Pogoj je prijava v mobilno aplikacijo Moj Telekom z e-naslovom in geslom za Moj Telekom ter urejenim dostopom do naročniških in/ali predplačniških razmerij Telekoma Slovenije.

Mobilna aplikacija Moj Telekom zaradi tehničnih omejitev ne deluje na nekaterih operacijskih sistemih. Zaradi nadgradenj je mogoče, da je uporabnik o novi različici mobilne aplikacije Moj Telekom obveščen prek aplikacije ali se posodobitev izvede samodejno.

Program zvestobe VALÚ KLUB

V Mojem Telekomu se registrirani uporabniki, ki so naročniki storitev Telekoma Slovenije in imajo urejen polni dostop do svojih razmerij, lahko včlanijo v program zvestobe VALÚ KLUB. Pogoj za včlanitev v program zvestobe je strinjanje s splošnimi pogoji programa zvestobe VALÚ KLUB. Prek Mojega Telekoma je za člane programa zvestobe VALÚ KLUB omogočeno delno upravljanje s članstvom v programu zvestobe, in sicer pregledovanje stanja, nastavitev ter unovčevanje točk za nekatere ugodnosti.

E-trgovina Telekoma Slovenije

Registrirani uporabniki Mojega Telekoma se z e-naslovom in geslom za dostop lahko prijavijo v E-trgovino Telekoma Slovenije na naslovu https://www.telekom.si/e-trgovina. Registrirani uporabniki nakupujejo izdelke v E-trgovini v skladu s Pogoji nakupa blaga in storitev. Ob vsakem nakupu se mora uporabnik strinjati s Pogoji nakupa blaga in storitev.

NEO

Registrirani uporabniki Mojega Telekoma, ki so naročniki fiksnih storitev Telekoma Slovenije in imajo urejen polni dostop s kodo Telekom ID oz. uspešno opravljeno hitro registracijo prek prodajnega mesta ali klicnega centra, lahko z e-naslovom in geslom dostopajo do spletnega mesta neo.io in mobilne aplikacije NEO. Obseg naročniških vsebin je lahko odvisen od naročniškega paketa fiksnih razmerij, katerih naročniki so.

Uporabnikom, ki so jim s strani naročnikov dodeljene omejene pravice za dostop do fiksnih in/ali mobilnih razmerij, lahko na spletnem mestu neo.io in mobilni aplikaciji NEO spremljajo enake vsebine kot uporabniki s polnimi pravicami za dostop.