Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telefonski predal zabeleži vse zgrešene klice, jih posname in vam jih lahko posreduje po MMS-u.

Ko klica ne morete prevzeti, se lahko namesto vas oglasi tajnica oz. telefonski predal. Vseeno pa lahko osebo, ki vas kliče, razveseli vaš glas, saj lahko posnamete svoje pozdravno sporočilo. Ko vam oseba pusti sporočilo v telefonskem predalu, na svoj mobitel prejmete brezplačen SMS ali MMS.

 • Glasovna sporočila lahko prejemate po MMS-ih – namesto informativnega SMS-a lahko tako glasovna sporočila prejmete kar na svoj mobitel v priponki MMS-a.
 • Obveščeni ste o vseh klicih – tudi v primeru, ko vam kličoči ne pusti sporočila, ste o njegovem klicu obveščeni z SMS-om.
 • Vsa SMS- in MMS-obvestila prejmete s številke osebe, ki vas je klicala.
 • Prejemanje glasovnih sporočil lahko začasno izključite – nastavite osebni odzivnik ob odsotnosti, ki kličočim sporoči, da ste odsotni, ne omogoča pa snemanja sporočil.
 • Vsa sporočila lahko poslušate tudi s klicem na 041 101 000. Naročniki lahko telefonski predal uporabljate tudi v tujini, uporabniki Mobi pa le v Sloveniji.
 • Telefonski predal lahko uporabite, ko imate mobitel izključen ali zaseden, ko se nahajate na območju, ki ni pokrito s signalom, ko na klic ne morete odgovoriti ali ko bi zvonjenje mobitela motilo okolico.
 • O klicu v telefonski predal ste lahko obveščeni prek SMS-a, MMS-a ali e-sporočila.

Nastavitve telefonskega predala lahko pregledno urejate v Mojem Telekomu

Nastavljanje telefonskega predala

Enostavno urejanje v Mojem Telekomu

Dodatne nastavitve telefonskega predala lahko pregledno urejate v Mojem Telekomu:

Urejanje nastavitev z SMS-om in ukaznim nizom

Z vklopom storitve s ključno besedo VMS, ki jo pošljete na številko 1918, se vam samodejno aktivirajo tudi vse preusmeritve v telefonski predal:

 • ob zasedenosti (ko imate linijo zasedeno);
 • ko niste dosegljivi (ko se nahajate na območju, kjer ni signala, ali ko izključite mobitel);
 • ko ne odgovorite (ko se v 25 sekundah ne javite; čas, po katerem se klic preusmeri v telefonski predal, lahko določite sami v mobitelu, od 5 do 30 sekund).

Če katere od preusmeritev ne želite imeti, jo izključite v meniju mobitela ali z ukaznim nizom:

 • za izklop preusmeritve ob zasedenosti vtipkajte ##67# in potrdite s tipko za klic;
 • za izklop preusmeritve v času nedosegljivosti vtipkajte ##62# in potrdite s tipko za klic;
 • za izklop preusmeritve, ko ne odgovorite, vtipkajte ##61# in potrdite s tipko za klic;
 • če želite uporabljati storitev SMS Zgrešeni klic, izključite preusmeritev v času nedosegljivosti;
 • za izklop vseh preusmeritev vtipkajte ##002# in potrdite s tipko za klic.

Na voljo vam je tudi preusmeritev Vsi klici: vsi dohodni klici se takoj preusmerijo v predal brez zvonjenja ali drugega zvočnega opozorila.

Preusmeritev v telefonski predal lahko nastavite tudi ročno v meniju mobitela, in sicer tako, da preusmerite klice na številko +38641100000.

Kako poslušate sporočilo?

Enostavno, ves čas vas vodi odzivnik.

1. S svojega mobitela

 • Pokličite 041 101 000 (iz tujine +386 41 101 000),
 • vtipkajte svoje geslo in lojtro (#),
 • izberite, kaj želite (1 - poslušati sporočila, 3 - spremeniti geslo, pozdravno sporočilo, 8 - pomoč).

Osnovno geslo je 0000. Predlagamo, da ga zaradi varnosti spremenite.

Za hitro klicanje telefonskega predala si številko telefonskega predala +38641101000 shranite pod tipko 1.

Sporočila brez navodil odzivnika poslušate, če pokličete 041 102 000 (iz tujine +386 41 102 000).

2. Z drugega mobitela ali fiksnega telefona

 • pokličite 041 107 000 (iz tujine +386 41 107 000),
 • vtipkajte številko svojega telefonskega predala, to je vaša telefonska številka (v formatu 041700700),
 • dodajte lojtro (#),
 • vtipkajte geslo,
 • še enkrat potrdite z lojtro (#).

3. Obveščanje po MMS-ih

 • Namesto SMS-a lahko glasovna sporočila prejmete kar na svoj mobitel v priponki MMS-a.
 • Obveščeni ste o vseh klicih – tudi ko vam kličoči ne pusti sporočila, ste o njegovem klicu obveščeni z SMS-om.
 • Vsa SMS- in MMS-obvestila prejmete s številke osebe, ki vas je klicala.

4. Obveščanje po e-pošti

Glasovna sporočila lahko prejmete tudi na svoj e-naslov.

Nastavitve posredovanja uredite v Mojem Telekomu.

Prejemanje glasovnih sporočil lahko začasno izključite – nastavite osebni odzivnik ob odsotnosti, ki kličočim sporoči, da ste odsotni, ne omogoča pa snemanja sporočil.

Lastnosti telefonskega predala

 • Telefonski predal omogoča skupno dolžino sporočil do 60 minut in največ 30 prejetih sporočil.
 • Dolžina enega sporočila je lahko največ 30 minut.
 • Pozdravno sporočilo je lahko dolgo do 30 minut.
 • Z enim klicem lahko poslušate sporočila v skupni dolžini klica 110 minut. Priporočamo vam, da poslušana sporočila, ki jih ne potrebujete več, izbrišete in naredite prostor za prejemanje novih.
 • Novo sporočilo se hrani 10 dni. Če v tem času predala ne pokličete, se sporočilo izbriše.
 • Vsako že slišano sporočilo se hrani 3 dni (če ga želite obdržati dlje, ga ponovno shranite).
 • Odzivnik vam pove tudi telefonsko številko osebe, ki vam je sporočilo pustila. Številka je navedena tudi v SMS-u, s katerim ste obveščeni o novem sporočilu v predalu.
 • Ko poslušate sporočilo s svojega mobitela, lahko osebo, ki vam ga je pustila, takoj pokličete nazaj – s pritiskom tipke 0. Na neznane/skrite številke ni mogoče poklicati. Uporabniki Mobi ne morete poklicati nazaj.

Če imate kot uporabnik Mobi vključen telefonski predal in greste v tujino, se ta pri prehodu v tuje omrežje samodejno izključi. Po vrnitvi v domače omrežje se predal samodejno vključi.

Če imate vključeno storitev SMS Zgrešeni klici, preusmeritev na podrejeno številko ne deluje.

Ste pozabili geslo?

Osnovno geslo je 0000, če ga niste spremenili.

Če ste pozabili geslo, nas pokličite na 041 700 700 ali 080 8000.

Cena

 • Preusmeritev klicev v telefonski predal je v Sloveniji brezplačna. Tudi klic v predal, ko preverite sporočila, je v Sloveniji brezplačen. Klici na številko 041 107 000 se obračunavajo po ceniku za klic v mobilno omrežje Telekoma Slovenije.
 • Tudi v državah EU-območja je preusmeritev klicev v telefonski predal brezplačna, klic v predal pa se obračuna po ceniku.
 • V tujini preusmeritev v telefonski predal plačate. Ko vas oseba kliče in pusti sporočilo v predalu, plačate dohodni klic glede na čas trajanja in odhodni klic v Slovenijo po ceniku mednarodnega operaterja. V primeru brezpogojne preusmeritve se dohodni klic ne obračuna. Ko preverjate sporočila v predalu, plačate klic v Slovenijo glede na čas trajanja.