Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Storitev Pošlji SMS uporabnikom mobilnega omrežja Telekoma Slovenije omogoča pošiljanje SMS-sporočil prek spletnega portala Moj Telekom na katerokoli mobilno telefonsko številko. Potrebujete le dostop do interneta, profil na portalu Moj Telekom in razmerje za mobilne storitve Telekoma Slovenije.

Če imate v svojem naročniškem paketu zakupljene količine SMS-sporočil, se pri pošiljanju SMS-i porabijo iz zakupljene količine. Dolžina enega SMS-sporočila je 160 znakov, pošiljate pa lahko tudi daljša sporočila, vse do 612 znakov.

Podrobnosti o storitvi

   
Na portalu Moj Telekom lahko pošiljate SMS-sporočila na eno ali več mobilnih številk, ki jih ločite z vejico (npr. 041700700, 041700701).
Poslji Sms

Če pošljete SMS-sporočilo več uporabnikom hkrati, se to obračuna kot več poslanih SMS-sporočil, kar je razvidno tudi iz arhiva, kjer se shrani vsako posamezno poslano sporočilo. Uporaba arhiva omogoča pregled poslanih sporočil, hkrati z informacijo o dostavi sporočila. Sporočilo lahko tudi ponovno uporabite za pošiljanje, tako da ga v arhivu potrdite in vsebina sporočila se prikaže v vmesniku za pošiljanje. V arhivu so prikazana tudi vsa sporočila, ki ste jih poslali z uporabo storitve M:Namiznik.
Poslana SMS-sporočila so prejemniku dostavljena na mobilni telefon na enak način, kot da bi bila poslana z mobilnega telefona.
Za poslovno rabo priporočamo uporabo storitve Poslovni web poštar.

Cena

  • Uporaba storitve Pošlji SMS ​je brezplačna.
  • Poslani SMS-i se zaračunavajo po ceniku za poslano SMS-sporočilo, glede na vaš naročniški paket ali paket Mobi. Naročnikom, ki uporabljate zakupljene količine, se poslani SMS-i odštevajo od zakupljenih količin. Po porabi zakupljenih količin se SMS-i zaračunavajo po veljavnem ceniku naročniškega paketa ali paketa Mobi.

Dolžina enega SMS-sporočila je 160 znakov, pošiljate pa lahko tudi daljša sporočila, vse do 612 znakov. Vsakih 160 znakov se obračuna kot en SMS, pri daljših sporočilih se lahko tako obračunajo do 4 SMS-sporočila. Pri uporabi šumnikov se dolžina enega SMS-sporočila zmanjša. Če pošljete SMS-sporočilo več uporabnikom hkrati, se to obračuna kot več poslanih SMS-sporočil, kar je vidno tudi v arhivu poslanih sporočil.

V primeru, da vaše naročniško razmerje ali paket Mobi nima aktivne dodatne storitve SMS 200 ali SMS 1000, priporočamo zakup SMS-/MMS-paketov za naročnike ali paketov za uporabnike Mobi.    
Stroitev Pošlji SMS najdete na portalu Moj Telekom.