Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Monitor prenosa podatkov

Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

Storitev velja od 17. 6. 2018.

Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije je na voljo vsem uporabnikom (predplačnikom in naročnikom) Telekoma Slovenije, ki imajo izbran naročniški paket ali paket Mobi, pri katerem se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov.

Zasebni uporabniki imate pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV), poslovni uporabniki pa 100 EUR z DDV (81,97 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Ob dosegu limita imate več možnosti:

  • Limit porabe lahko spremenite in nastavite novo višjo vrednost. Višino limita lahko spremenite enkrat v obračunskem obdobju. Limit lahko spreminjate po korakih v višini 1 EUR z DDV. Vklop in izklop storitve lahko opravite prek SMS-a ali Mojega Telekoma (moj.telekom.si). Ponoven vklop storitve se mora izvesti najkasneje v roku enega dneva.
  • Limit porabe lahko izključite (kljub temu prejmete SMS ob dosegu limita, s tem da se prenos podatkov ob tem ne ustavi).
  • Vključite lahko dodaten zakup prenosa podatkov z izbrano količino. Po porabljenem zakupu se prenos podatkov ustavi. Limit ostane nespremenjen, ob dosegu 80 in 100 % zakupa pa prejmete SMS.
  • Storitev lahko izključite (pri tem ne prejme SMS-a in prenos podatkov ni ustavljen).

Obvestila lahko prejemate:

  • na svojo mobilno številko ali
  • na dodatno, za prejemanje alarmov določeno mobilno številko oziroma e-naslov.

Ob dosegu 80 in nato 100 % nastavljene vrednosti limita prejmete brezplačno SMS-sporočilo.

Storitev Monitor prenosa podatkov je v vseh paketih privzeto vključena. Vsak uporabnik lahko:

  • izklopi blokado prenosa podatkov, ki velja le do izteka obračunskega obdobja; v tem primeru prejme dva alarma;
  • izklopi storitev in tako ne prejema obvestil o dosegu nastavljene vrednosti, prav tako lahko prenos podatkov še naprej uporablja;
  • vklopi storitev, pri čemer se nastavi privzeta vrednost (ali ob določilu nove vrednosti tista, ki je določena s strani uporabnika); v tem primeru prejme dva alarma;
  • vklopi nazaj blokado, in ko je znesek presežen, se prenos podatkov ustavi.

Pomembno

Paketi, pri katerih bomo vključili storitev Monitor prenosa podatkov: Enostavni A, Enostavni B, Paket SOS, Paket SOS-plus, Družinski bonus, Enotni paket, Osnovni paket, NMT Osnovni, Telemetrija – novi, Pos. Paket mobitel in internet, Data paket, Podatkovni paket, Mobilni Internet POS, Klicni center, Duet Pop, Moj D, MPO-V, MPO-M, Paket 090 in številka 090.

Pri Telekomu Slovenije želimo uporabnikom zagotoviti uporabo storitev pod najboljšimi pogoji. Svetujemo vam, da za prenos podatkov preverite dodatne zakupe in si vključite želeno storitev. Več na strani o dodatnih zakupih.
Poraba je informativna in se spremlja po rednem ceniku za prenos podatkov v tujini. Poraba se spremlja le za promet, opravljen prek javnih dostopnih točk (APN). Nastavljeni znesek limita velja znotraj enega obračunskega obdobja (koledarski mesec). Če je paketni prenos podatkov hiter in je znesek limita nizek, se lahko zgodi, da se 100 % vrednosti zneska limita doseže skoraj hkrati s prehodom 80 % limita. V tem primeru uporabnik obvestila o doseženih 80 % vrednosti limita ne prejme.

Cena

Poslana SMS-sporočila za vklop/izklop/spremembo nastavitev limita se obračunavajo po ceniku SMS-sporočil. Prejeta obvestila ob doseženem limitu so brezplačna.