Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Priklop brezžičnega sistema PLC

Za pomoč pri priklopu brezžičnega sistema PLC smo pripravili videovodnik ter navodila v sliki in besedi.

Navodila v dokumentu PDF za tiskanje

V paketu ste prejeli napravo PLC. Število prejetih naprav je odvisno od vašega naročila.

Kaj je PLC?

PLC je kratica za power line connection in pomeni omrežno povezavo prek električnega omrežja.
Naprava PLC namreč internetni signal pošilja po obstoječi električni inštalaciji. Napravo PLC priključite tam, kjer internih mrežnih UTP-inštalacij ni mogoče zagotoviti.

Za pravilno delovanje potrebujete vsaj dve napravi PLC.

priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika1

Zagotavljanje dobre internetne povezave s pomočjo naprav PLC je odvisno od nekaj ključnih dejavnikov:

 • kakovosti obstoječe električne inštalacije;
 • naprave PLC morajo biti priklopljene v električne vtičnice v omrežju istega gospodinjstva;
 • naprave PLC morajo biti vedno priklopljene v električno vtičnico, in ne v podaljšek ali razdelilnik;
 • naprave PLC imajo na zadnji strani vtičnico, kamor priklopite napravo ali jo uporabite kot razdelilnik;
 • naprave PLC so lahko občutljive na druge električne naprave v gospodinjstvu, kar lahko vpliva na signal in kakovost povezave med napravama PLC.

Priklop in povezovanje naprav PLC

Če naprav PLC še niste uporabljali, je pred priklopom omrežnih naprav, na primer TV-komunikatorja ali računalnika, potrebna določena predpriprava naprav PLC.

 • 1

  Najprej na istem mestu oba PLC-ja priklopite v električno omrežje. Pri predpripravi si lahko pomagate z razdelilnikom, kasneje pa PLC-ja priklopite v električno vtičnico na steni.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika2

  Počakajte, da lučka za vklop/izklop na obeh PLC-jih zasveti zeleno.

  Pozor! Če čakate predolgo, gre PLC v stanje pripravljenosti in lučka za vklop/izklop samo občasno utripne. V tem primeru PLC izklopite in nato ponovno priklopite v električno omrežje.

 • 2

  Nato oba PLC-ja povrnite na tovarniške nastavitve.
  To storite tako, da na vsakem PLC-ju pritisnete tipko RESET in jo držite 10 sekund.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika3

  Lučka za vklop/izklop ugasne in se nato ponovno prižge.

 • 3

  Sledi povezovanje obeh PLC-jev med seboj.
  Najprej na prvem PLC-ju pridržite tipko RESET za 3 sekunde. Ko tipko spustite, začne lučka za vklop/izklop utripati.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika4

  Enako ponovite na drugem PLC-ju.

 • 4

  Po nekaj sekundah začne lučka s hiško na obeh PLC-jih svetiti neprekinjeno, kar pomeni, da sta povezana.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika5

  Preden nadaljujete s priklopom omrežnih naprav, kot sta npr. TV-komunikator ali televizor, na PLC, si poglejte še, kako nadaljujete predpripravo, če imate več kot dva PLC-ja ali če menjate okvarjen PLC.

Nov priklop in povezovanje več kot dveh naprav PLC

Če imate več kot 2 PLC-ja, ponovite prej opisani postopek. Za lažjo predstavo smo naprave oštevilčili.

 • 1

  Prva dva PLC-ja, ki ste ju že priklopili in povezali, pustite priklopljena v električno omrežje.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika6
 • 2

  Nato novi, tretji PLC priklopite v električno omrežje. Počakajte toliko časa, da lučka za vklop/izklop zasveti zeleno.

  Tretji PLC povrnite na tovarniške nastavitve.
  To storite tako, da pritisnete tipko RESET in jo držite 10 sekund.
  Lučka za vklop/izklop ugasne in se nato ponovno prižge.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika7
 • 3

  Na enem od obstoječih PLC-jev pritisnite tipko RESET za 3 sekunde. Ko tipko spustite, začne lučka za vklop/izklop utripati.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika8
 • 4

  Nato tudi na novem, tretjem PLC-ju pridržite tipko RESET za 3 sekunde. Ko tipko spustite, začne lučka za vklop/izklop utripati. Po nekaj sekundah začne lučka s hiško svetiti neprekinjeno, kar pomeni, da so vsi PLC-ji povezani.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika9

  Prikazan postopek ponovite za vsak dodaten PLC.

Menjava okvarjene naprave PLC

 • 1

  Okvarjen PLC izklopite iz električnega omrežja.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika10
 • 2

  Novi PLC priklopite v električno vtičnico v bližini že priklopljene naprave PLC. Počakajte toliko časa, da lučka za vklop/izklop zasveti zeleno.

 • 3

  Nato novi PLC povrnite na tovarniške nastavitve. To storite tako, da pritisnete tipko RESET in jo držite 10 sekund.
  Lučka za vklop/izklop ugasne in se nato ponovno prižge.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika11
 • 4

  Na prvem PLC-ju pritisnete tipko RESET za 3 sekunde. Ko tipko spustite, začne lučka za vklop/izklop utripati. Enako ponovite na novem (na primer tretjem) PLC-ju.

  Po nekaj sekundah lučka s hiško na obeh napravah zasveti, kar pomeni, da so vsi PLC-ji povezani.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika12

  Če postopek povezovanja ni bil uspešen, ga ponovite.

Postopek povezovanja omrežnih naprav z napravami PLC

 • 1

  Naprave PLC so sedaj pripravljene za priklop omrežnih naprav, kot so TV-komunikator, računalnik ali IP-telefon.
  Z UTP-kablom povežete prvi PLC in modem – uporabite vhod 3 ali 4.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika13
 • 2

  Mrežni UTP-kabel lahko vstavite tudi v ostale vhode modema, vendar je v tem primeru treba v Mojem Telekomu oz. s pomočjo digitalnega svetovalca Maksa nastaviti ustrezno namembnost vhoda.

 • 3

  Nato PLC priklopite v električno omrežje.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika14
 • 4

  Drugi PLC priklopite v električno omrežje v bližini omrežne naprave, v našem primeru TV-komunikatorja.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika15
 • 5

  Nato PLC z UTP-kablom povežite v omrežno napravo.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika16
 • 6

  Če nimate na razpolago dovolj električnih vtičnic, lahko omrežno napravo priklopite v električno vtičnico na PLC-ju.

  priklop-brezzicnega-sistema-plc-slika17

Preverjanje kakovosti povezave

Ko so vse naprave povezane, lučka s hiško na PLC-ju pokaže, ali je kakovost povezave med napravami dobra:

 • zelena lučka označuje odlično povezavo;
 • oranžna lučka označuje srednje dobro povezavo;
 • rdeča lučka označuje slabo povezavo;
 • če lučka s hiško ne sveti, povezave ni bilo mogoče vzpostaviti.

Pozor! Izogibajte se priklopu naprav PLC v električni podaljšek ali razdelilec, saj se s tem močno zmanjša prenosna hitrost, kar lahko povzroči težave z delovanjem storitev. Priporočamo, da PLC vklopite neposredno v stensko električno vtičnico, morebitne podaljške ali razdelilce pa nato vklopite v električno vtičnico na prednji strani vmesnika PLC.

Nasveti za izboljšanje signala

Kadar povezava med napravami PLC in omrežnimi napravami ni dovolj dobra ali je sploh ni, lahko poskusite kakovost povezave izboljšati tako, da PLC-je prestavite v druge električne vtičnice.

 

Brezžični sistem PLC je sedaj pripravljen. Želimo vam prijetno uporabo Telekomovih storitev.