Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Telekom Slovenije, d.d., izpolnjuje vse svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) prek svojega nosilca skupnega načrta, družbe ZEOS, d.o.o. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko brezplačno oddate v Telekomovih centrih ali v zbiralnicah ZEOS-a.Podrobne informacije o lokacijah zbiralnic najdete na www.zeos.si.

Obvestilo končnim potrošnikom o brezplačni oddaji odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

Odpadne prenosne baterije in akumulatorji nemalokrat vsebujejo snovi, ki so škodljive okolju, zato jih je treba odlagati ločeno na ustreznih mestih in v zabojnikih, predvidenih za ta namen, in s tem omogočiti ustrezno in pravilno zbiranje ter predelavo teh odpadkov.

Vsi končni uporabniki so dolžni pravilno oddati odpadne prenosne baterije in akumulatorje na prodajnih mestih distributerjev, izvajalcev komunalnih javnih služb in zbiralcev. Vaš distributer bo brezplačno poskrbel za ustrezno oddajo odpadnih baterij in akumulatorjev nosilcu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, družbi ZEOS, d.o.o., ter s tem zagotovil, da odpadne baterije in akumulatorji ne bodo povzročali škode okolju.