Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Zasebni uporabnik ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To ne velja za poslovne uporabnike.

Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko zasebni uporabnik predloži na obrazcu Telekoma Slovenije »Vloga za odstop od Pogodbe, sklenjeno na daljavo zunaj poslovnih prostorov oz. s prodajo blaga na obroke« ali na Obrazcu za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, ki je na voljo na svetovnem spletu, ali pa poda z drugačno nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko zasebni uporabnik sporoči na e-naslov e-trgovina@telekom.sina poštni naslov Telekom Slovenije, d.d., Naročniška razmerja, 1546 Ljubljana, telefonsko številko 080 8000 ali faks 080 80 82.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Uporabnik mora blago vrniti podjetju na naslov Telekom Slovenije, d.d., v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe, pri čemer krije neposredne stroške vračila blaga uporabnik oz. kupec sam. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v ustrezni embalaži. Telekom Slovenije uporabniku vrne vsa opravljena plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni od prejetja sporočila o odstopu od pogodbe.

Naslov za vračilo blaga:​
Telekom Slovenije, d.d.
Litostrojska 58B
1000 Ljubljana

Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave

Uporabnik ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja, posreduje pisno na naslov: Telekom Slovenije, d.d., E-trgovina, Litostrojska 58b​, 1000 Ljubljana, s pripisom Reklamacija.

Za postopek reševanja ugovorov, pripomb, zahtevkov in izjav je uporabnik dolžan posredovati točne podatke uporabnika, ki je opravil nakup (ime in priimek, naslov, telefonsko številko).

V primeru zahtevka uporabnika, ki se nanaša na jamčevanje Telekoma Slovenije iz naslova napake na blagu oziroma garancije, je uporabnik dolžan priložiti tudi blago z vso pripadajočo dokumentacijo. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in izjav bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.