Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje z darilnimi boni

S temi navodili poslovanja z darilnimi boni družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov družbe.

Splošno

Darilni bon je izkazni papir, ki ga družba izda proti plačilu v obliki listine, ki je označena z enoznačno serijsko številko, in katerega je družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v Telekomovih prodajnih centrih. Bona ni mogoče vnovčiti v Telekomovi E-trgovini. Koriščenje ugodnosti iz PZ (program zvestobe) TS Slovenije ne velja za nakup darilnega bona.

Nakup darilnega bona

Darilni bon je možno kupiti v Telekomovih centrih in preko Telekomove E-trgovine.

Pri nakupu darilnega bona preko Telekomove E-trgovine veljajo enaka določila, kot so navedena v Pogojih nakupa blaga in storitev, z izjemo plačilnih pogojev. Ob nakupu darilnega bona lahko izbirate med tremi načini plačila – po povzetju, plačilna kartica ali predračun.

Vračilo v Telekomovih prodajnih centrih kupljenega darilnega bona ni možno, vračilo preko Telekomove E-trgovine kupljenega darilnega bona pa je možno le v skladu z določili, kot so navedena v Splošnih pogojih Telekomove E-trgovine.

Obveznost družbe

Obveznost družbe iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo vrednosti darilnega bona je možno opraviti na način, kot je opredeljeno – po povzetju, plačilna kartica ali predračun.

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost Telekoma iz darilnega bona preneha s tem, ko ga Telekom sprejme kot plačilo za blago ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v kateremkoli Telekomovem prodajnem centru. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od izdaje bona, in teče od dneva nakupa. Na izrecno zahtevo imetnika darilnega bona se lahko veljavnost darilnega bona podaljšuje za obdobje enega meseca od odobritve podaljšanja.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži družbi kot plačilo ob nakupu blaga. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Ostala določila

Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

Telekom zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

Navodila poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani družbe na naslovu https://www.telekom.si/etrgovina in http://www.telekom.si ter dostopni tudi v Telekomovih prodajnih centrih.

Pomoč uporabnikom
e-pošta: info@telekom.si
E-trgovina: e-trgovina@telekom.si

Tel: 041 700 700, 080 8000
Iz tujine: +386 41 700 700
Brezplačna številka za Mobiuporabnike: 121