Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih leta 2021

29. 7. 2021

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 10. redni seji, ki je potekala v sredo, 28. julija 2021, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 10. redni seji, ki je potekala v sredo, 28. julija 2021, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2021.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 317,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, skupno pa 319,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. V letu 2021 na prihodke vpliva pandemija COVID-19, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v našem mobilnem omrežju, nižji so tudi prihodki IT-licenc. Prihodki od prodaje so bili v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 1 % nižji od doseženih v primerljivem obdobju lanskega leta. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so se povišali prihodki od prodaje v družbi IPKO.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do junija 2021 na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 29,3 milijona evrov, kar je enako, kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil EBIT v letu 2021 za 26 % višji glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenije dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 113,7 milijona evrov, kar je za 1 % več, kot v primerljivem obdobju leta 2020. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil EBITDA v letu 2021 za 6 % višji glede na primerljivo obdobje preteklega leta. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,8-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije prvo polletje leta 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 21,3 milijona evrov, kar je za 44 % oz. za 6,5 milijona evrov več, kot v enakem obdobju leta 2020.

Ne glede na izzive, povezane s pandemijo COVID-19, je Skupina Telekom Slovenije finančno stabilna, ob tem pa glede na razmere na trgu svoje poslovne aktivnosti prilagaja spremenjenim okoliščinam. Ob tem skrbno spremljamo in ocenjujemo tveganja na področju dobavnih verig, kreditnega tveganja, delovanja sistemov in dobičkonosnosti posameznih storitev ter sprejemamo ustrezne ukrepe.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Rajka Geriča za direktorja družbe TSmedia, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 1. 8. 2021, in k imenovanju Sandre Peršak za direktorico družbe TSinpo, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 1. 8. 2021. Nadzorni svet je podal soglasje k imenovanju dr. Mitje Štularja na mesto direktorja družbe GVO, d.o.o., in sicer s pričetkom 1. 8. 2021. Dr. Mitja Štular, ki je član uprave Telekoma Slovenije, d.d., bo družbo GVO, d.o.o., vodil do imenovanja novega direktorja. S 1. 9. 2021 bo vodenje družbe kot direktor prevzel dr. Zef Vučaj, in sicer za mandatno obdobje štirih let. Nadzorni svet je podal soglasje k imenovanju mag. Simona Furlana za direktorja družb SIOL d.o.o. Beograd, SIOL d.o.o. Podgorica, SIOL d.o.o. Sarajevo, SIOL DOOEL Skopje, SIOL d.o.o. Zagreb in SiOL Prishtina LLC.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d.
(https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.