Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Pred 2 dnevoma

Telekom Slovenije, d.d., prejel tožbo družbe T-2, d.o.o.

Telekom Slovenije, d.d., je dne 28. 2. 2024 s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel tožbo družbe T-2, d.o.o., s katero le-ta med drugim zahteva, da sodišče ugotovi neobstoj pravice Telekoma Slovenije, d.d., zahtevati predložitev zavarovanj v skladu s pogodbami, sklenjenimi na podlagi vzorčnih ponudb za lokalni dostop na fiksni lokaciji (WLA) in osrednji dostop na fiksni lokaciji (WCA).

21. 2. 2024

Sprememba Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2024

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2024.

7. 2. 2024

Obvestilo o sklepih 37. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 37. Skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 7. februarja 2024 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

2. 2. 2024

Telekom Slovenije, d.d., prejel pripravljalno vlogo družbe T-2, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v zvezi s tožbo družbe T-2, d.o.o., s katero je deležnike seznanil 2. 3. 2021 in 3. 3. 2021, sporoča, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel pripravljalno vlogo tožeče stranke, s katero ta med drugim predlaga povečanje tožbenega zahtevka v ocenjeni višini 59 milijonov EUR.

23. 1. 2024

Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je bilo v torek, 23. januarja 2024, s strani Računskega sodišča Republike Slovenije javno objavljeno revizijsko poročilo »Učinkovitost dela poslovanja družbe Telekom Slovenije, d.d.«. Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost dela poslovanja družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2022.

16. 1. 2024

Prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 15. 1. 2024 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod 3.1 točko dnevnega reda 37. skupščine delničarjev družbe, ki bo 7. 2. 2024. Nasprotni predlog VZMD je v celoti priložen temu obvestilu.

5. 1. 2024

Sklic 37. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno s 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 37. skupščino delničarjev, ki bo 7. 2. 2024 ob 12.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

5. 1. 2024

Finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2024

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Finančni koledar za leto 2024.

21. 12. 2023

Refinanciranje dolgoročnega sindiciranega posojila

Telekom Slovenije javnost obvešča, da je v četrtek, 21. decembra 2023, z Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, in SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana, podpisal Kreditno pogodbo z namenom refinanciranja dolgoročnega sindiciranega posojila v višini 100 milijonov evrov.

20. 12. 2023

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani

Telekom Slovenije, d.d., je dne 20. 12. 2023 prejel sodbo Višjega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu tožeče stranke Sky net, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi izpolnitve pogodbe po dveh tožbah (skupaj pcto. 33 mio EUR).

16. 11. 2023

Finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2024

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Finančni koledar za leto 2024.

8. 11. 2023

Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2024-2028

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 18. seji, ki je potekala v torek, 7. novembra 2023, obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2024-2028.

12 od 386