Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Finančni koledar

Finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2023

Vrsta objave ali dogodkaPredvideni datum objave ali dogodka*
Začetek tihega obdobja14. 4. 2023
Objava Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 202228. 4. 2023
Objava Izjave o upravljanju28. 4. 2023
Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - marec 202311. 5. 2023
Objava sklica 36. skupščine delničarjev družbe11. 5. 2023
36. skupščina delničarjev družbe16. 6. 2023
Objava sklepov 36. skupščine delničarjev družbe19. 6. 2023
Začetek tihega obdobja10. 8. 2023
Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - junij 202324. 8. 2023
Začetek tihega obdobja27. 10. 2023
Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - september 2023 z oceno poslovanja v letu 20239. 11. 2023

* Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov objav bodo pravočasno objavljene na sistemu borznega obveščanja SEOnet in na spletnih straneh družbe.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih družba javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.

Objave bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet www.ljse.si in na spletni strani družbe www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje.

Kontakti za vlagatalje