Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Delnica TLSG

Oznaka delnice:TLSG
ISIN koda:​​SI0031104290
Vrsta delnice:​Redna delnica, Kosovna delnica
​Osnovni kapital (v €):272.720.664,33
Matična št. izdajatelja:5014018
​Število vseh izdanih delnic:6.535.478
Število lastnih delnic:36.836
Oznaka Bloomberg:​TLSG SV
​Oznaka Reuters:​TLSG.LJ

Telekom Slovenije, d. d. je ob lastninskem preoblikovanju izdal 6.535.478 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in oznakami A, B, C, D, E in G, ki so imele na podlagi ZLPP različne omejitve prenosljivosti.

Vse delnice so dne, 07.04.2000 postale prenosljive brez omejitev z enotno oznako TLSG. Delnice družbe so izdane v nematerializirani obliki.

Na 12. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 30. 6. 2006 so delničarji družbe sprejeli sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice ter na njegovi podlagi ustrezno spremenili tudi statut družbe. Po vpisu sklepa o preoblikovanju delnic z nominalno vrednostjo v kosovne delnice in spremembe statuta družbe v sodni register, je KDD 3. oktobra v centralnem registru pri delnicah spremenila podatek o nominalni vrednosti delnice tako, da se bo delnica odslej glasila: "1 kos". Osnovni kapital družbe je tako razdeljen na 6.535.478 navadnih imenskih kosovnih delnic.

​Temeljni podatki o delnici

Obdobje:

Primerjaj z indeksom (SBITOP)

Analiza trgovalnih podatkov za izbrano obdobje

Delničarji družbe

Lastniška struktura na dan 30. 6. 2023

Lastniska Struktura TS Graf Julij2023

Največji delničarji

10 največjih delničarjev na dan 30. 6. 2023

Dne 30. 6. 2023 je imelo 10 največjih delničarjev v lasti 80,20 % osnovnega kapitala družbe.

Delničarji na dan 30. 6. 2023%
Republika Slovenija62,54
Kapitalska družba, d.d.5,59
SDH, d.d.4,25
Citibank N.A. - fiduciarni račun2,68
Raiffeisen Bank International AG (RBI)1,76
Perspektiva FT d.o.o.1,22
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada0,81
Telekom Slovenije, d.d.0,56
NLB Skladi - Slovenija mešani0,40
Lisca d.o.o.0,38

Delnice v lasti Uprave in Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

V tabeli našteti člani uprave in nadzornega sveta so bili na dan 30. 6. 2023 imetniki delnic TLSG. Preostali člani organov upravljanja in nadzora niso imeli v lasti delnic družbe.

Ime in priimekFunkcijaŠtevilo delnicDelež v kapitalu v %
Uprava
mag. Boštjan Škufca Zaveršekpodpredsednik uprave3800,00581
mag. Vesna Prodnikčlanica uprave4000,00612
Nadzorni svet
mag. Aleksander Igličarčlan nadzornega sveta1500,00230
Drago Kijevčaninnamestnik predsednika nadzornega sveta2120,00324
Dušan Pišekčlan nadzornega sveta360,00055
Skupaj uprava in NS1.1780,01802

Dividende

Dividendna politika

Oblikovana je v skladu s pričakovanji in interesi lastnikov in je hkrati prilagojena naložbeni strategiji ter zagotavljanju dolgoročne rasti in razvoja Skupine Telekom Slovenije.

Izplačila dividend po posameznih obdobjih

LetoDatum skupščineBruto dividenda v EUR na delnicoPresečni datum za upravičenost do dividendeDatum začetka izplačilaPrvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende
202216. 6. 20224,501. 8. 20222. 8. 202229. 7. 2022
202118. 6. 20214,502. 8. 20213. 8. 202130. 7 2021
20205. 6. 20203,5018. 6. 202019. 6. 202017. 6. 2020
201930. 8. 20194,5028. 10. 201929. 10. 201925. 10. 2019
201811. 5. 201814,309. 7. 201810. 7. 20186. 7. 2018
201721. 4. 20175,0019. 7. 201720. 7. 201718. 7. 2017
201613. 5. 20165,0017. 5. 201611. 8. 201616. 5. 2016
201515. 5. 201510,0019. 5. 201512. 8. 201518. 5. 2015
201430. 5. 201410,003. 6. 201427. 8. 20142. 6. 2014
20131. 7. 20138,303. 7. 201330. 8. 20132. 7. 2013
2013 vmesna dividenda6. 2. 20133,7011. 2. 20137. 3. 20137. 2. 2013
201221. 6. 20127,0026. 6. 201217. 8. 201222. 6. 2012
201131. 8. 20113,402. 9. 20112. 11. 20111. 9. 2011
20101. 7. 20103,005. 7. 201023. 8. 20102. 7. 2010
200930. 6. 20096,002. 7. 200925. 8. 20091. 7. 2009
200826. 6. 200812,802. 7. 200826. 8. 20081. 7. 2008
200726. 6. 20076,1328. 6. 200721. 8. 200727. 6. 2007

Srečanja z investitorji

Pogosta vprašanja

Sprememba osebnih podatkov

Izpis stanja na računu vrednostnih papirjev

Dedovanje vrednostnih papirjev in izplačilo dividend iz naslova podedovanih delnic

Udeležba na skupščini

Upravičenost do dividend

Postopek izplačila dividend

Obdavčitev dividend

Nakup in prodaja vrednostnih papirjev

Kontakti za vlagatelje