Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Odgovorni do narave

Sončna Elektrarna Stegne2

V Telekomu Slovenije imamo vpeljan sistem učinkovitega ravnanja z energijo (SURE), skladen z zahtevami SIST EN ISO 50001. Na ta način vsa leta uspešno zmanjšujemo skupno porabo energije. S prenehanjem uporabe tehnologije 3G in prehodom na varčnejši in sodobnejši tehnologiji 4G in 5G pa smo zmanjšali porabo električne energije za 2 GWh letno.

Iz leta v leto povečujemo delež kupljene električne energije, pridobljene iz nizkoogljičnih virov, hkrati pa električno energijo pridobivamo tudi iz lastnih šestih sončnih elektrarn, ki se jim bodo pridružile tudi nove, že načrtovane sončne elektrarne.

Trajnostno Naravnan NEO Brez Napisa

Krožno gospodarjenje

V Telekomu Slovenije pri gospodarjenju z odpadki skrbimo za načela krožnega gospodarstva. Svojo osveščenost in odgovornost do okolja izkazujemo tudi s certificiranim ravnanjem z okoljem – ISO 14001.

  • Vrnjeno elektronsko opremo v družbi TSinpo (hčerinsko storitveno in invalidsko podjetje Telekoma Slovenije) skrbno pregledajo, očistijo in pripravijo za ponovno uporabo (podaljšujemo življenjsko dobo, ekonomičnost in zmanjšujemo količino elektronskih odpadkov).
  • V partnerstvu s podjetjem Ruwido, vodilnim avstrijskim podjetjem na področju oblikovanja interaktivnih daljincev, daljince NEO obnavljamo in omogočamo njihovo ponovno uporabo.
  • Odsluženo ali okvarjeno elektronsko opremo predamo v predelavo pooblaščenim certificiranim partnerjem v shemi ravnanja z odpadki; s tem skrbimo tudi za pridobivanje sekundarnih surovin.

Brezpapirno poslovanje

  • V letu 2022 smo v elektronski obliki prejeli 48,93 % računov.
  • Za podpis naročniških dokumentov uporabljamo digitalni kvalificirani certifikat.
  • Že več kot 70 % vhodnih dokumentov je digitaliziranih.
Soline

Biotska pestrost

Družba Soline upravlja Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS) ter skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju parka in pridelovanje soli na tradicionalen, naraven način.

Med pomembnejšimi cilji upravljanja KPSS je ohranitev mokriščnega značaja solinskega ekosistema, njegove biodiverzitete ter ekonomskih in kulturnih vrednosti območja. Soline Ministrstvu za naravne vire in prostor vsako leto v potrditev predložijo letni načrt in poročilo o upravljanju parka. Vsak poseg v okolje, ki presega običajne vplive, predhodno potrdijo pristojne službe varstva narave in kulturne dediščine.

Z digitalizacijo ustvarjamo trajnostno prihodnost

Nabor IoT-rešitev