Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

SISBON

Telekom Slovenije član sistema SISBON 

Telekom Slovenije je kot ponudnik storitve VALÚ Moneta za brezgotovinsko plačilo blaga in storitev z mobilnim telefonom po Zakonu o centralnem kreditnem registru zavezanec za poročanje podatkov v sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON.

Članstvo v sistemu SISBON Telekom Slovenije obvezuje k poročanju v sistem SISBON o svojih uporabnikih VALÚ Monete, o njihovih limitih v okviru omenjene plačilne storitve ter o zapadlem neplačanem dolgu v okviru le-te, v kolikor ta presega vrednost 25 € in je obdobje zamude daljše od 90 dni od dneva zapadlosti računa.

Članstvo v sistemu SISBON Telekomu Slovenije omogoča tudi dostop do informacij o zadolženosti fizičnih oseb ter s tem lažje upravljanje s kreditnimi tveganji. Z vstopom v sistem SISBON Telekom Slovenje skupaj z ostalimi člani sistema SISBON pripomore k zagotovitvi odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov. Člani lahko izvedejo vpogled v sistem SISBON brez pisnega soglasja komitenta – fizične osebe.
SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, katerega upravljavec je Banka Slovenije. Vzpostavljen je z namenom, da kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) omogoči učinkovito ocenjevanje in obvladovanje kreditnih tveganj, da vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij v sistem SISBON je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru. Dodatne informacije o sistemu SISBON najdete na spletni strani Sisbon.si | Sisbon informacijski sistem

Pravice fizičnih oseb glede podatkov, ki se o njih zbirajo v sistemu SISBON

Pravica fizične osebe do izpisa svojih osebnih podatkov

Vsaka fizična oseba ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član sistema jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima fizična oseba pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko fizična oseba uveljavlja pri kateremkoli članu sistema ali pri Banki Slovenije. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko fizična oseba uveljavlja le pri članu sistema, ki izvaja takšno odločanje.
Fizična oseba lahko izpis lastnih podatkov iz SISBON naroči preko spletne oz. mobilne aplikacije Moj SISBON, zanj pa lahko zaprosi tudi osebno pri kateremkoli članu sistema ali pri Banki Slovenije na način, da izpolni obrazec Zahtevek-posameznika-za-izpis-osebnih-podatkov-SISBON.pdf, ki ga osebno odda pri kateremkoli članu sistema ali pri Banki Slovenije. Fizična oseba lahko za izpis podatkov iz SISBON pooblasti drugo fizično osebo ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz SISBON. V ta namen mora izpolniti obrazec SISBON-Pooblastilo-za-izpis-osebnih-podatkov.pdf
Pooblaščenec za vpogled pa mora dodatno izpolniti tudi obrazec Zahteva za izpis podatkov po tretji osebi s pooblastilom (sisbon.si). Podpis vlagatelja za izpis podatkov iz SISBON na pooblastilu mora biti overjen notarsko ali na upravni enoti, datum overitve pa ne sme biti starejši od petnajst (15) dni.

Pravica do popravka podatkov v SISBON

Če fizična oseba posameznim osebnim podatkom, ki se o njej izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek le pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov, ali pri Banki Slovenije z izpolnitvijo obrazca:
Zahteva za popravek osebnih podatkov (sisbon.si)
Obrazec z zahtevo za izpis oz. za popravek osebnih podatkov lahko ob ustrezni identifikaciji oddate v vseh Telekomovih centrih.
Dopolnitev, popravo, blokiranje ali izbris osebnih podatkov je dolžan član iz prejšnjega odstavka izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti fizično osebo ali jo v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil.