Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

SISBIZ

Telekom Slovenije član sistema SISBIZ

Telekom Slovenije je kot ponudnik storitve VALÚ Moneta za brezgotovinsko plačilo blaga in storitev z mobilnim telefonom po Zakonu o centralnem kreditnem registru zavezanec za poročanje podatkov v sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ.

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, katerega upravljavec je Banka Slovenije. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov. Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru in izvedbenih podzakonskih aktih. Dodatne informacije o sistemu SISBIZ najdete na spletni strani https://vsebina.bsi.si/sisbiz/

Članstvo v sistemu SISBIZ Telekom Slovenije obvezuje k poročanju v sistem SISBIZ o svojih uporabnikih VALÚ Monete, o njihovih limitih v okviru omenjene plačilne storitve ter o zapadlem neplačanem dolgu v okviru le-te, v kolikor ta presega vrednost 200 € in je obdobje zamude daljše od 15 dni od dneva zapadlosti računa. Podatki o posameznem kreditnem poslu se v sistemu SISBIZ hranijo in so dostopni za izmenjavo štiri leta po prenehanju obveznosti, ki izhaja iz kreditnega posla.

Članstvo v sistemu SISBIZ Telekomu Slovenije omogoča tudi dostop do informacij o zadolženosti poslovnih subjektov ter s tem lažje upravljanje s kreditnimi tveganji. Člani sistema lahko izvedejo vpogled v sistem SISBIZ brez pisnega soglasja komitenta - poslovnega subjekta.

Pravice poslovnih subjektov glede podatkov, ki se o njih zbirajo v sistemu SISBIZ

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do:

  • seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij
  • dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov

Oboje lahko poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ. Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu, ki kvalificirano digitalno potrdilo registrirajo prek spletne strani upravljavca sistema.

Zahtevo za dopolnitev, popravek ali izbris zaupnih podatkov pa lahko poslovni subjekt oz. njegov zakoniti zastopnik predloži tudi pisno na ustreznem obrazcu pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke v sistem SISBIZ, ali pri Banki Slovenije. Slednje lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta izpolni in odda tudi v Telekomovem centru. Član sistema ali upravljavec sistema najkasneje v roku, ki ga določa Zakon o centralnem kreditnem registru, poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.