Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Strateške usmeritve

Strateški cilji Skupine Telekom Slovenije 2022 - 2026

Skupina Telekom Slovenije zastavljeno strategijo izvaja skladno s sprejetimi strateškimi smernicami, pri tem pa strategijo vsako leto posodobi ter pripravi načrt poslovanja za prihodnje obdobje. Telekom Slovenije tržni delež in pozicijo vodilnega operaterja ohranja z nenehnim tehnološkim razvojem, z razvojem storitev in zagotavljanjem najboljšega mobilnega in fiksnega omrežja, s targetiranimi vlaganji v širitev in nadgradnjo optičnega širokopasovnega omrežja, s targetiranimi akcijskimi ponudbami za nove in zadrževanje obstoječih naročnikov, s širitvijo ponudbe izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti in navzkrižno prodajo, z najboljšo uporabniško izkušnjo ter s celovito ponudbo IKT-storitev in rešitev.

Vodilni v uporabniški izkušnji

Vodilna uporabniška izkušnja temelji na najboljšem, najzanesljivejšem in največjem omrežju, ustvarjamo jo skladno z najsodobnejšimi trendi in spreminjajočimi se navadami uporabnikov. Z odlično uporabniško izkušnjo dosegamo kratkoročne poslovne cilje ter krepimo svojo dolgoročno strateško pozicijo - ostati prva izbira uporabnikov. Ključni pri tem so digitalna odličnost, zagotavljanje varnosti, brezstično poslovanje ter dinamično prilagajanje potrebam in navadam uporabnikov komunikacijskih storitev.

Digitalizacija poslovanja

S pospešeno digitalizacijo bomo izboljšali učinkovitost poslovanja. V procesu digitalne preobrazbe bomo digitalizirali ključne poslovne procese z uporabniki, kar bo bistveno povečalo hitrost in učinkovito delovanja Skupine Telekom Slovenije ter nam zagotavljalo neprestano izboljšanje konkurenčnosti tudi v prihodnje.

Rast IKT-storitev

Rast IKT-storitev in rešitev temelji na obstoječem vrhunskem omrežju LTE/4G in priložnostih, ki jih prinaša peta generacija mobilnih omrežij 5G. 5G bo med drugim omogočil razvoj pametne industrije in pametnih mest, pa tudi uvedbo navideznih namenskih omrežij, kar bo omogočilo nadaljnjo digitalizacijo različnih vertikal, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost). Skupina Telekom Slovenije bo na tej osnovi zagotavljala digitalizacijo družbe kot celote. Rast bomo dosegali z organsko rastjo in s konsolidacijo slovenskega IKT-trga.

Stabilizacija ravni prihodkov iz osnovne dejavnosti v Sloveniji

Trg osnovne telekomunikacijske dejavnosti v Sloveniji stagnira, Telekom Slovenije pa je še pod dodatnim pritiskom regulatornih organov. Prihodke bomo ohranjali s pospešeno digitalizacijo in razvojem digitalnih storitev, nadaljnjim razvojem omrežja, razvojem storitev, ki temeljijo na tehnologiji 5G, uspešnim sodelovanjem z regulatorji ter predvsem z najboljšo uporabniško izkušnjo.

Konsolidacija na posameznih trgih

Na evropskem trgu telekomunikacij prihaja do konsolidacije panoge in združevanja operaterjev. Spreminja se portfelj storitev, hkrati pa na trg vstopa nova konkurenca, ki bo dodatno vplivala na poslovanje operaterjev. Skupina Telekom Slovenije bo aktivno sodelovala v procesih konsolidacije na trgih, kjer smo prisotni.

Optimalna kadrovska struktura

V Skupini Telekom Slovenije bomo še naprej zagotavljali optimalno kadrovsko strukturo glede na potrebe delovnih procesov posameznih družb. Kadrovsko strukturo optimiziramo s strateškim načrtovanjem potreb po kadrih ter ustrezno organiziranostjo in sistemizacijo delovnih mest. Z učinkovitim sistemom nagrajevanja, z razvojem znanj in kompetenc nadgrajujemo znamko delodajalca.

Finančna stabilnost in optimizacija vseh vrst stroškov

Izvajamo aktivnosti, ki omogočajo učinkovito uravnavanje likvidnosti, visoko stopnjo finančne stabilnosti in optimalno stopnjo zadolženosti. Stalno izvajamo optimizacijo vseh vrst stroškov za izvajanje posameznih procesov oz. zagotavljanje storitev.

Ustvarjamo trajnostno prihodnost

Dejavno prepoznavamo priložnosti, v katerih lahko s svojim znanjem, s finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo. V svoje poslovanje, izdelke, storitve in vsebine vgrajujemo načela trajnostnega razvoja, odgovorno upravljamo tudi ekonomske, družbene in okoljske vplive svojega delovanja.