Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Povzetek Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2024–2028

Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2024-2028 predstavlja temeljni korporativni dokument, v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, poslovni model in cilje opredeljen prihodnji razvoj Skupine Telekom Slovenije.
Dokument je zasnovan na razpoložljivih podatkih ob upoštevanju regulatornih omejitev in trendov makroekonomskega okolja za regijo, v kateri Skupina Telekom Slovenije deluje. Pri pripravi smo upoštevali analize poslovanja in tržnih deležev primerljivih evropskih operaterjev, analize konkurence, razvojna pričakovanja in trende v telekomunikacijski panogi.

Povezujemo priložnosti
Prihodnji razvoj Skupine Telekom Slovenije temelji na viziji »Povezujemo priložnosti«. Smo infrastrukturni temelj povezanih uporabnikov in naprav. 

Povezujemo Priložnosti

Razvoj Skupine Telekom Slovenije v prihodnjem obdobju sloni na visoko usposobljenih zaposlenih, najnaprednejši tehnologiji ter trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti.

Prihodnje delovanje skupine bo osredotočeno na tri strateške stebre:

 • Na telekomunikacijskih trgih v Sloveniji in tujini bomo realizirali nadaljnjo rast prihodkov
  in tržnih deležev. Poseben poudarek bomo namenili večji izkoriščenosti že zgrajene
  infrastrukture.
 • Kot zanesljiv ponudnik kritične infrastrukture in digitalizacije storitev načrtujemo
  največjo rast na segmentu IKT in digitalnih storitev. Vrednost storitev bomo povečevali
  z vključevanjem rešitev kibernetske varnosti.
 • Učinkovitost poslovanja bomo izboljšali z nadaljnjo digitalizacijo poslovanja,
  zmanjšanjem stroškov in večjo učinkovitostjo investiranja.

Trajnostni razvoj
Načela trajnosti vključujemo v svoje poslovanje, izdelke, storitve in vsebine. Zagotavljamo največjo pokritost s širokopasovnim dostopom in napredne digitalne storitve. Odgovorno prevzemamo svojo vlogo pri prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb, tudi z zmanjševanjem lastnega ogljičnega odtisa, z energetsko učinkovitostjo in uporabo čistejših virov energije. S celostnim naborom rešitev za nadaljnji razvoj pametnih mest, podjetij in skupnosti skupaj s partnerji spodbujamo preobrazbo v ogljično nevtralno in digitalno povezano Slovenijo. S svojimi aktivnostmi zmanjšujemo digitalni razkorak ter skrbimo za vključujočo,
zdravo in varno družbo.

Strateški cilji Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2024-2028

 • EBITDA v letu 2028: 280 mio EUR
 • Čisti dobiček v letu 2028: 83 mio EUR
 • Investicije v obdobju 2024-2028: 951 mio EUR
 • Ogljična nevtralnost po Obsegu 2 v letu 2028
 • Dividenda politika: izplačilo dividend v višini 30 - 50 % čistega dobička Skupine Telekom Slovenije, upoštevaje vsakokratni finančni položaj in investicijske potrebe skupine

Cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2024

 • Poslovni prihodki: 717,4 mio EUR
 • EBITDA: 233,6 mio EUR
 • Čisti dobiček: 43,2 mio EUR
 • Investicije: 235,7 mio EUR