Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Objave po ZSDH-1

V nadaljevanju na podlagi 2. odstavka 64. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) objavljamo podatke iz pete, šeste in sedme alineje 1. odstavka tega člena: 

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in organov nadzora

Življenjepisi uprave in članov organov nadzora so dostopni v poglavju Predstavitev.

Podatki o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oz. bonitetah članov organov upravljanja in organov nadzora so dostopni v Letnem poročilu Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d. za leto 2022.

Družba nima prokurista.

Revizijska poročila

Revizijsko poročilo je sestavni del Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d.. Letna poročila so dostopna v poglavju Informacije za vlagatelje Finančna poročila.

Informacije o sestavi kadrovske komisije

Podatki so dostopni v Letnem poročilu Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d. za leto 2022.

Seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami, z dne 15. 11. 2023

Na podlagi 5. odstavka 60. člena ZSDH-1 velja za Telekom Slovenije, d.d., omejitev poslovanja v obsegu in na način, kot to določa 60. člen tega zakona, z naslednjimi subjekti:

 • Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana
 • Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod, Ljubljana
 • R.D.R. Nina Pleteršek, s.p., Maribor
 • ADVICO, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
 • ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o., Ljubljana
 • ANTEIA d.o.o., Ljubljana
 • MY TOYS, d.o.o., Ljubljana
 • Universe Licensing, družba za licenciranje, d.o.o., Ljubljana
 • ADVICO-S d.o.o. Beograd
 • Universe Formworks Technology & License GmbH, Dunaj
 • Centum, Žiga Debeljak, s.p., Ljubljana
 • Analitica, d.o.o., Ljubljana
 • Alenka Čok Pangeršič, s.p., Ljubljana
 • Logix, d.o.o., Ljubljana
 • Odvetniška pisarna Čuk Orel, Ljubljana
 • Odvetniška družba Čuk Orel, o.p., d.o.o., Ljubljana
 • Šola smučanja in športa Orel, Miha Orel, s.p., Ljubljana
 • Herba medica, d.o.o., Radomlje
 • ADBK, d.o.o., Maribor
 • Particle, j.d.o.o., Zagreb
 • Irma Gubanec, s.p., Vodice
 • ONE SIP, d.o.o., Ljubljana
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Vafer, d.o.o., Ljubljana
 • Gor-dol, d.o.o., Smlednik
 • DBS, d.d., Ljubljana
 • Slovenska fundacija za UNICEF, Ljubljana
 • M&M Consulting, d.o.o., Ljubljana
 • Globalinvest, d.o.o., Ljubljana
 • Kronk Investment Ltd, Ciper

V nadaljevanju na podlagi 4. odstavka 60. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) objavljamo odločitve nadzornega sveta o sklenjenih poslih s povezanimi osebami z obrazložitvijo.

 • Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na seji dne 28. 7. 2021 podal soglasje k sklenitvi sponzorske pogodbe med Telekomom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) in Rokometno zvezo Slovenije. Rokometna zveza Slovenije je krovna zveza, pod katero nastopajo slovenske rokometne selekcije na različnih tekmovanjih pod okriljem evropske in svetovne rokometne zveze. Rokomet je eden najuglednejših športov v Sloveniji, z dobrim trženjskim potencialom in slovenske rokometne reprezentance so močne športne znamke v slovenskem prostoru. Družba Telekom Slovenije je bila v preteklosti več kot desetletje med aktivnimi sponzorji Rokometne zveze Slovenije, ponovna sklenitev sponzorskega sodelovanja pa je skladna s cilji, ki jih Telekom Slovenije zasleduje na področju sponzorstev. Sklenitev sodelovanja je ustrezna tudi z vidika področja skladnosti poslovanja in integritete. Sodelovanje je v ekonomskem interesu družbe, saj družbi omogoča pridobitev promocijskih pravic, pojavnost na tekmovanjih in dogodkih pod okriljem zveze ter aktivnejšo povezavo in nagovor široke ciljne skupine športnih navdušencev in ljubiteljev rokometa, predvsem rokometnih reprezentanc.