Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prvo omrežje

Omrežje Telekoma Slovenije je že več kot 30 let vodilno omrežje Slovenije. Več kot milijonu uporabnikom vsak dan zagotavljamo najboljšo uporabniško izkušnjo, z nenehnim in načrtovanim razvojem pa skrbimo za zanesljivo, stabilno in varno povezljivost gigabitnih hitrosti. S tem izpolnjujemo pričakovanja tako svojih kot uporabnikov ostalih večjih operaterjev v Sloveniji, ki naše omrežje uporabljajo zaradi njegove naprednosti, zanesljivosti, varnosti in razširjenosti.

Telekom Slovenije po mnenju uporabnikov telekomunikacijskih storitev zagotavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo tako internetnih kot mobilnih storitev ter rešitev tako za zasebne kot poslovne uporabnike. Uporabniki naše omrežje ocenjujejo kot najboljše v slovenskem prostoru.

Največje omrežje v Sloveniji

Telekom Slovenije ima največje mobilno omrežje z največ baznimi postajami in največje dostopovno optično omrežje v Sloveniji, ki ga tudi sam upravlja. V letu 2022 smo priklop na dostopovno optično omrežje omogočili dodatnim 30.909 gospodinjstvom, tako da smo konec leta 2022 skupno priklop na svoje optično omrežje omogočali že več kot 442.000 oziroma več kot polovici slovenskih gospodinjstev. V dostopovnem optičnem omrežju omogočamo hitrosti prenosa podatkov do 2 gigabita na sekundo (Gbit/s). Hkrati nadaljujemo z aktivnostmi nadgradnje omrežja s tehnologijo XGS-PON, ki omogoča hitrosti do 10 Gbit/s. Ob tem imamo eno izmed največjih in najkompleksnejših hrbteničnih omrežij v regiji jugovzhodne Evrope, ki omogoča zmogljive medsebojne povezave ponudnikom iz različnih držav, povezave točka-točka in IP-povezljivost.

Po tem, ko smo kot vodilni in najnaprednejši slovenski ponudnik IKT-storitev in rešitev konec julija 2020 vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G), smo uporabnikom komercialno uporabo 5G kot prvi v Sloveniji omogočili 5. oktobra 2020. Takoj po pridobitvi dodatnih frekvenc v juniju 2021 smo omrežje na nekaterih lokacijah nadgradili z dodatnim frekvenčnim pasom. Sredi leta 2023 smo z omrežjem 5G pokrivali več kot 40 % prebivalstva.
Javno mobilno omrežje pete generacije načrtujemo v obliki t.i. »kampus« omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za različne vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in podobno.

Sodelovanje v evropskih projektih in uvajanje novosti

Da lahko uporabnikom zagotavljamo najboljšo uporabniško izkušnjo, svoje storitve, rešitve in tehnologijo stalno nadgrajujemo in razvijamo. Kot edini slovenski operater smo sodelovali v dveh evropskih projektih s področja razvoja 5G (Charisma in iCirrus), sodelujemo v slovenskem projektu 5G Varnost, skupaj z Luko Koper in Internet institutom pa tudi v evropskem razvojnem projektu 5G-LOGINNOV, v katerem je združenih 15 partnerjev iz več evropskih držav. Kot edini telekomunikacijski operater sodelujemo tudi v evropskem projektu 5G-IANA, v okviru katerega partnerji na osnovi različnih scenarijev razvijamo odprto platformo, ki bo omogočala hitrejše uvajanje celovitih tehnoloških storitev na različnih področjih avtomobilske industrije, mobilnosti in cestne infrastrukture.

Uporabnikom smo kot prvi v Sloveniji omogočili tudi uporabo naprednih storitev VoLTE, VoWiFi in eSIM. Prav tako smo kot prvi v Sloveniji svoje omrežje v celoti nadgradili s tehnologijo interneta stvari NB-IoT, ki je prinesla nove priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja.

Zaupanje v najboljše omrežje

Napori, ki jih v Telekomu Slovenije vlagamo v razvoj omrežja, se odražajo v percepciji uporabnikov telekomunikacijskih storitev, ki nam med drugim priznavajo tudi:

  • da imamo najboljše omrežje (76 % uporabnikov mobilnih storitev Telekoma Slovenije, pravi, da ima Telekom Slovenije izmed vseh ponudnikov na slovenskem trgu najboljše omrežje; Brand Track, jesen 2022),
  • da Telekom Slovenije na trgu mobilnih storitev velja za ponudnika z najboljšim omrežjem (splošna percepcija na trgu, kjer 56 % uporabnikov mobilnih storitev pravi, da ima Telekom Slovenije najboljše omrežje; Brand Track, jesen 2022).

S stalnim razvojem bomo uporabnikom tudi v prihodnje omogočali uporabo najsodobnejših komunikacijskih storitev ter celovito, zanesljivo in varno komunikacijo v prvem omrežju Slovenije.

Telekom Slovenije je reden prejemnik domačih in mednarodnih priznanj

Prvi v Sloveniji s certifikatom ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja

V Telekomu Slovenije smo kot prva družba v Sloveniji že junija 2016 prejeli mednarodni certifikat ISO 22301:2012. To je mednarodni standard, s katerim izkazujemo zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednem dogodku, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad storitev in procesov. Z vpeljanim Sistemom upravljanja neprekinjenega poslovanja smo usposobljeni za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah. Na ta način izkazujemo, da uporabnikom zagotavljamo zanesljivo delovanje, ob morebitnem izpadu storitev pa hitro okrevanje.

Telekom Slovenije izpolnjuje najvišje zahteve na področju informacijske in kibernetske varnosti

Po tem, ko je Telekom Slovenije v letu 2014 prejel mednarodni certifikat ISO 27001, ki predstavlja standard za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, ga je v letu 2018 razširil tudi na področja zagotavljanja kibernetske varnosti ter nadzora omrežja in storitev. Na ta način še dodatno utrjujemo svoj položaj odgovornega in naprednega operaterja, ki je tudi na področju varnosti storitev in infrastrukture zavezan najvišjim standardom kakovosti. ISO 27001 prejmejo le tista podjetja, ki izpolnjujejo najvišje zahteve na področju informacijske varnosti.