Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Osebna izkaznica

Naziv podjetja:
Telekom Slovenije, d.d.
Naslov podjetja:
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Matična številka:
5014018000
Davčna številka:
98511734
Številka vpisa v sodni register:
1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Datum vpisa v sodni register:
7. 4. 1998
Datum registracije na Okrožnem sodišču:
3. januar 1995, številka registrskega vložka 1/24624/00
Organiziranost družbe:
Delniška družba
Ustanovitelji:
Republika Slovenija Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Slovenska odškodninska družba, d.d.
Elektronski naslov:
info@telekom.si
Telefonska številka centrale:
01/234 10 00

Številke transakcijskih računov:

Banka:Številka računa:
Nova Ljubljanska banka, d. d.SI56 0292 2001 1058 965 SWIFT: LJBASI2X
SKB banka, d. d.SI56 0310 0100 6235 420 SWIFT: SKBASI2X
Nova KBM, d.d.SI56 0400 1004 9657 781 in SI56 0400 1004 8886 437 SWIFT: KBMASI2X
Unicredit Banka Slovenija, d. d.SI56 2900 0005 0101 133 SWIFT: BACXSI2X
Banka Intesa Sanpaolo d.d.SI56 1010 0005 9521 814 SWIFT: BAKOSI2X

Pomembnejša področja dejavnosti:

Šifra:Dejavnost:
61.100Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.900Druge telekomunikacijske dejavnosti
60.200Televizijska dejavnost
42.220Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
47.410Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.890Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
62.030Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
80.200Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.200Dejavnost klicnih centrov