TLSG novice / št. 2 / 27. avgust 2015

Telekom Slovenije

Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih presegla načrtovani EBITDA


Skupina Telekom Slovenije je v šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 364,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je na ravni načrtovanih, in 104,4 milijona evrov EBITDA. EBITDA, ki v čistih prihodkih od prodaje dosega 28,6-odstotni delež, je za 7 odstotkov višji od načrtovanega. Ob tem je EBITDA v drugem četrtletju letošnjega leta, ob izločitvi učinkov Gibtelecoma in družbe One na poslovanje Skupine Telekom Slovenije, na ravni doseženega v enakem obdobju lanskega leta. V Skupini Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, beležijo rast števila TV-priključkov (za 3,5 %) in števila fiksnih širokopasovnih priključkov (za 1,6 %), medtem ko je število mobilnih uporabnikov nižje za 0,6 %. Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju od januarja do junija 2015 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije v šestih mesecih letošnjega leta so na ravni načrtovanih in za 4 odstotke nižji od doseženih v enakem obdobju lanskega leta. Na čiste prihodke od prodaje vplivajo nižje cene zaključevanja klicev na telekomunikacijskem veleprodajnem trgu, manjša poraba mobilnih storitev s strani uporabnikov izven naročniških paketov z vključenimi količinami ter nižji prihodki klasične govorne telefonije, ki se nadomešča z IP in mobilno telefonijo. Ob tem čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije ob polletju znaša 20,6 milijona evrov.

»V Skupini Telekom Slovenije imamo jasno začrtano strategijo nadaljnjega razvoja, ki jo uspešno uresničujemo. Tako smo tudi tekom privatizacijskega postopka, ki je dve leti dodatno obremenjeval družbo in zaposlene, uspešno izvajali vse strateške projekte ter se maksimalno osredotočali na razvoj novih produktov in storitev ter doseganje zastavljenih ciljev. Skupina Telekom Slovenije je ambiciozna in razvojno naravnana skupina z vrhunskimi strokovnjaki, ki krepi svoj položaj na trgu celovitih telekomunikacijskih storitev, naša strategija pa temelji na razvoju novih storitev in poslovnih modelov, pa tudi na konsolidaciji trgov, na katerih smo prisotni, ter iskanju novih strateških priložnosti. Svojim uporabnikom bomo še naprej zagotavljali najsodobnejše in celovite telekomunikacijske storitve v vrhunskem omrežju, napore pa tudi v prihodnje vlagali v krepitev tržnega položaja skupine v vseh segmentih njenega poslovanja,« pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z oddajo nezavezujoče ponudbe Telekoma Slovenije v postopku privatizacije družbe Telekom Srbija a.d.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 198 milijonov evrov EBITDA ter do 107 milijonov evrov naložb.

Dokumenti

Sporočila za medije

3. 8. 2015

Telekom Slovenije krepi svoje omrežje in ga pripravlja na nove tehnologije

13. 7. 2015

Telekom Slovenije naročnikom svojih mobilnih paketov omogoča zavarovanje mobilnih naprav, kupljenih v Telekomovih centrih

18. 6. 2015

Tudi letos za naročnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije ugodna ponudba prenosa podatkov na Hrvaškem

Poslovne novice

Telekom Slovenije prejel soglasje za združitev operaterjev One in Vip v Makedoniji
Telekom Slovenije je 8. julija 2015 prejel soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence, s katerim le-ta dovoljuje združitev operaterjev ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, na makedonskem trgu. Soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence temelji na določenih zavezah, med katerimi je tudi ta, da mora združeno podjetje zagotoviti dostop na makedonski trg virtualnim operaterjem (MVNO). Zaključek aktivnosti je načrtovan za zadnje četrtletje leta 2015.

Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji, ki jo je Telekom Slovenije podal zoper sodbo Upravnega sodišča RS v zadevi ISDN-ADSL
Telekom Slovenije je od Vrhovnega sodišča RS prejel sklep, opr. št. Ips 58/2015-2, izdan dne 14. 7. 2015, s katerim je Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji Telekoma Slovenije zoper sodbo Upravnega sodišča RS I U 1871/2013-30 z dne 9. 12. 2014. Upravno sodišče RS je s sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke Telekom Slovenije zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 3072-2/2004/132, z dne 25. 10. 2013, s katero je AVK ugotovila, da je Telekom Slovenije v časovnem obdobju od 1. 12. 2002 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji (priključitev ADSL s predhodnim zakupom ISDN), in ustavitve predmetnega postopka pred AVK. Vrhovno sodišče je s sklepom razsodilo, da se vloženi reviziji Telekoma Slovenije zoper sodbo Upravnega sodišča ugodi zaradi zmotne uporabe materialnega prava, izpodbijana sodba se razveljavi, zadeva pa se vrne Upravnemu sodišču RS v novo sojenje.

Telekom Slovenije krepi svoje omrežje
Telekom Slovenije v letošnjem letu v okviru modernizacije omrežja intenzivno posodablja sistem baznih postaj in mobilno omrežje še bolj intenzivno nadgrajuje na tehnologijo LTE/4G. Ob tem vzporedno izvaja tudi optično nadgradnjo kabelskega omrežja ter posodablja in krepi hrbtenično agregacijsko in jedrno omrežje IP. S celovito prenovo fiksnega in mobilnega omrežja bo Telekom Slovenije zagotovil še večje kapacitete in postopno migracijo v enotno, »all-IP« omrežje. To mu bo omogočilo nadaljnjo integracijo omrežja in različnih tehnologij v enovito infrastrukturo s hibridnim pokrivanjem, ki bo zagotavljala dostop do storitev s katerokoli tehnologijo, hkrati pa bo omrežje pripravljeno na nadaljnje nadgradnje, ki se v panogi predvidevajo v obdobju naslednjih petih letih. S tem bo Telekom Slovenije uporabnikom tudi v prihodnje omogočal uporabo najsodobnejših komunikacijskih storitev in celovito komunikacijo v vrhunskem omrežju.

Telekom Slovenije prvi v Sloveniji s statusom Microsoft Cloud Solution Provider
Telekom Slovenije je med prvimi v Evropi in prvi v Sloveniji postal ponudnik Microsoftovega programa za zagotavljanje rešitev v oblaku (Microsoft Cloud Solution Provider). Na ta način svojim poslovnim uporabnikom, tako malim kot velikim podjetjem, zagotavlja celovito ponudbo storitev Office 365 in Windows Intune ter njihovo neposredno vzpostavitev in upravljanje, vključno s poprodajno podporo in vzdrževanjem.

Dolgoletna partnerstva z Ekokvizom, Bralno značko in Veselo šolo
Ekošola in Telekom Slovenije sta v šolskem letu 2014/15 izpeljala že sedmo tekmovanje Ekokviz, nacionalno tekmovanje v ekoznanju, v okviru katerega so se letos učenci preizkusili v znanju s področja poznavanja čebel, medonosnih rastlin, lesa in energije. Poleg tega Telekom Slovenije med mladimi spodbuja tudi skrb za slovenski jezik, tako da že 12 let podpira projekt Bralna značka, v okviru katerega so letos najboljši bralci prejeli knjigo Otroci sveta. Mlade k znanju spodbuja tudi vseslovenski projekt Vesela šola, ki znanje širi na zabaven in privlačen način.

S pomočjo Telekoma Slovenije bo bivanje otrok na Debelem Rtiču še prijetnejše
Telekom Slovenije je v letošnjem letu namenil sredstva za obnovo mladinskega doma Martinček, ki je eden od štirih mladinskih domov v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli Rtič. Zdravilišče vsako leto obišče okoli 15.000 otrok in mladostnikov, ki sodelujejo v različnih zdravstvenih, gibalnih in drugih pedagoških programih. Telekom Slovenije je Mladinskemu zdravilišču in letovišču RKS doniral 20.000 evrov, otroke pa presenetil tudi z drobnimi pozornostmi.

Telekom Slovenije prejel naziv Trusted Brand
Telekom Slovenije je tudi v letošnjem letu letos prejel dve nagradi za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko. V raziskavi Trusted Brand 2015, ki v Sloveniji poteka že deveto leto, je Telekom Slovenije prejel nagrado za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko na področju internetnih storitev in nagrado za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko na področju mobilne telefonije.

Družba Ipko prejela nagrado Best Buy
Kosovski uporabniki so za najboljšega ponudnika mobilne telefonije, mobilnega interneta, digitalne televizije in širokopasovnega interneta izbrali družbo Ipko. Ipko je nagrado Best Buy v vseh navedenih kategorijah prejel za obdobje 2015/2016.

Avtenta obnovila mednarodni certifikat ISO 9001, Telekom Slovenije pa ISO 27001
Avtenta je v juniju obnovila mednarodni certifikat ISO 9001:2008, ki se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Telekom Slovenije pa je uspešno opravil recertifikacijo po standardu ISO 27001 in prešel na novo verzijo standarda ISO 27001:2013. ISO 27001 predstavlja standard za kakovosten in varen sistem varovanja informacij, ki se poleg informacijske tehnologije in varovanja informacij v elektronski obliki osredotoča tudi na varovanje informacij v vseh ostalih oblikah ter natančno opredeljuje sisteme vodenja varovanja informacij v organizaciji.

Piranska sol na sejmu Expo
Piranska sol družbe Soline je ena od petih vsebin, ki predstavlja Slovenijo na sejmu Expo, ki poteka v Milanu. V prvem delu slovenskega paviljona udeležence svetovne razstave pričaka zanimiva predstavitev pridelave piranske soli, ki se dnevno pobira med starodavnimi nasipi solnih polj sredi zavarovanega območja Krajinskega parka Sečoveljske soline, ki so ene redkih na svetu, kjer se sol prideluje ročno - po tradicionalnem izročilu in postopkih iz 14. stoletja.

Prodajne novice

Novi paketi
Telekom Slovenije je uporabnikom v zadnjem obdobju ponudil več novih naročniških paketov. Paket TopTrio Brezžični je namenjen uporabnikom na lokacijah, kjer trenutno ni možnosti širokopasovnega fiksnega dostopa, ob tem pa je na voljo mobilni signal Telekoma Slovenije LTE/4G. Naročniški paket Modri v eni naročnini združuje štiri storitve, s katerimi uporabniki pokrijejo vse svoje komunikacijske potrebe: mobilne storitve, fiksni širokopasovni dostop, televizijo in fiksno telefonijo. Še več vsebin ponuja tudi paket TopTrio A+. Novi mobilni paket EU Brezskrbni uporabnikom omogoča neomejene klice in sporočila v vsa slovenska omrežja ter 100 enot za pogovore in sporočila v državah območja EU. Prenos podatkov se obračuna glede na dejansko porabo naročnika, vendar nikoli več kot 7 evrov na mesec. Naročnikom Itak pa je na voljo paket Džabest Ruzak, ki poleg brezplačne uporabe storitve Deezer, neomejenih klicev in sporočil ter 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji omogoča tudi uporabo 1000 enot mobilnih storitev med gostovanjem v državah območja EU.

Mobilna blagajna kot storitev v oblaku
Telekom Slovenije s ponudbo Mobilna blagajna, ki jo omogoča v partnerskem sodelovanju s podjetjem Datalab, malim in srednjim podjetjem omogoča lažje in bolj pregledno blagajniško poslovanje, hkrati pa že upošteva tudi spremembe zakonodaje, ki napoveduje uvedbo davčnih blagajn. Mobilna blagajna zagotavlja celostno storitev za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja na mobilnih napravah Android, vsi na ta način izdani in izpisani računi pa so skladni z zakonodajo. Mobilna blagajna deluje na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih ter omogoča sodobno, zanesljivo in prijazno uporabniško izkušnjo blagajniškega poslovanja. Storitev nadomešča uporabo paragonskih blokov in omogoča preprosto vodenje poslovanja, uporabniki pa za delo poleg mobilne naprave potrebujejo le mobilni internet in prenosni tiskalnik.

Novosti na SiOL TV
SiOL TV prinaša še boljšo uporabniško izkušnjo spremljanja televizije. Širok nabor TV-vsebin lahko naročniki SiOL TV spremljajo takrat, ko imajo čas, saj jim možnost Ogled nazaj omogoča do 72-urni zamik spremljanja vsebin. Naročniki lahko dostopajo tudi do vsebin v prenovljenih videotekah DKino in DKino Hiti, ki vsebujeta širok nabor filmov in ponujata pregleden, inovativen in hitrejši vmesnik. Uporabniki lahko vsebine snemajo, zaustavljajo in si nadaljevanje ogledajo kasneje, omogočeno je tudi pregledovanje fotografij ali posnetkov z računalnika in mobilnega telefona na TV-zaslonu. Priporočilni sistem uporabnikom omogoča lažje iskanje vsebin iz celotnega nabora vsebin SiOL TV.

Na omrežjih GVO vključenih deset tisoč uporabnikov
GVO je 29. julija letos na omrežjih v svojem upravljanju pripravil vse potrebno za vključitev deset tisočega uporabnika. S tem je dosegel pomemben mejnik pri upravljanju in vzdrževanju odprtih širokopasovnih omrežij, ki so bila grajena v obliki javno-zasebnega partnerstva. GVO od leta 2011 upravlja in vzdržuje odprti širokopasovna omrežja v Mislinjski in Dravski dolini ter v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Od leta 2014 pa tudi odprta širokopasovna omrežja na Dolenjskem ter v občinah Sevnica in Slovenske Konjice.

Prenovljena podoba Telekomovih centrov
Da se bodo uporabniki še bolje počutili, Telekom Slovenije osvežuje podobo svojih centrov po vsej Sloveniji. Prenovljeni centri izražajo odprtost, modernost in dostopnost. V minulem obdobju je Telekom Slovenije nove ali prenovljene centre odprl v Ljubljani (Trg Ajdovščina), Celju, Novi Gorici, Murski Soboti, Kopru, Velenju in Mariboru. V petek, 28. avgusta, bo odprl prenovljeni Telekomov center Citypark v Ljubljani, do konca leta pa bodo novo podobo dobili tudi Telekomovi centri v Kranju, Novem mestu in v Ljubljani na Vilharjevi ulici.

TSmedia izdala Telefonski imenik Slovenije na DVD-ju
Družba TSmedia je izdala Telefonski imenik Slovenije na DVD-ju z več kot 860.000 telefonskimi številkami ter drugimi kontaktnimi podatki pravnih in fizičnih oseb. Iskanje podatkov je z nadgrajenim algoritmom lažje, hitrejše in bolj natančno. Novosti ETIS pomlad 2015 so še posodobitev orodja za preprosto izdelavo potnih nalogov in programa za obdelavo podatkov, nadgradnja prikaza podjetij na zemljevidu ter servisa za vsakomesečno posodobitev baze podatkov.

Napoved dogodkov

28. avgust 2015

Otvoritev prenovljenega Telekomovega centra Citypark v Ljubljani

1. september 2015

Festival Ljubljana: Telekom Slovenije pokrovitelj opere Turandot

9.–11. september 2015

Srečanje mednarodnih operaterjev

Konec septembra 2015

Otvoritev prenovljenega Telekomovega centra Kranj

24. september 2015

Dogodek »Davčne blagajne in gotovinsko poslovanje«, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana (v soorganizaciji s časnikom Finance)

September–november 2015

Regijska srečanja s poslovnimi uporabniki

September – oktober 2015

Ekskluzivni telekomunikacijski partner projekta Gazele2015

Z veseljem se bomo odzvali na vaša dodatna vprašanja, želje ali predloge, ki nam jih lahko sporočite na naslova IR@telekom.si ali PR@telekom.si.

Prijava na TLSG novice je možna prek naše spletne strani www.telekom.si.