Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Z 19. 7. stopi v veljavo odločba Ustavnega sodišča

18. 7. 2014

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/2014 je bila 18. 7. 2014 objavljena odločba Ustavnega sodišča opr. št. U-I-65/13-19. Z navedeno odločbo je Ustavno sodišče razveljavilo člene od 162. do 169. Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Gre za člene XIII. poglavja ZEKom-1, ki so določali in urejali obveznost operaterjev za hrambo prometnih podatkov za potrebe kazenskih postopkov in nacionalne varnosti. Ustavno sodišče je hkrati operaterjem naložilo uničenje vseh podatkov, zbranih na podlagi XIII. poglavja ZEKom-1. Razveljavitev začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe, to je 19. 7. 2014. S tem bo 19. 7. 2014 prenehala zakonska podlaga za zbiranje in posredovanje prometnih podatkov, določenih v XIII. poglavju ZEKom-1.

Telekom Slovenije bo zato 19. 7. 2014 prenehal z zbiranjem podatkov, določenih v XIII. poglavju ZEKom-1, in posredovanjem prometnih podatkov uradnim organom na podlagi XIII. poglavja ZEKom-1. Uradni organi, ki imajo za to ustrezno podlago v drugih predpisih (npr. Zakon o kazenskem postopku), pa lahko še vedno zahtevajo prometne podatke, ki jih Telekom Slovenije hrani na drugih podlagah (npr. za komercialne potrebe, razčlenjeni račun ipd.). Telekom Slovenije je prav tako že pričel z aktivnostmi za uničenje prometnih podatkov, zbranih na podlagi XIII. poglavja ZEKom-1, kar bo tudi izvedel v čim krajšem času.