Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Uvedba enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo in strošek prehoda k drugemu operaterju

25. 8. 2022

Skladno z zakonodajo bomo za naročnike mobilnih in fiksnih storitev s 1. 10. 2022 uvedli storitev Limit storitve z dodano vrednostjo.

Limit velja za naslednje storitve:

  • SMS-donacije,
  • SMS-prispevki,
  • klic na premijske številke 090,
  • donacije 090,
  • plačevanje digitalnih vsebin (DCB − Direct Carrier Billing),
  • plačljive storitve sistema M:Vrata.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita ne morete spremeniti.
Storitev Limit storitve z dodano vrednostjo bo vključena vsem naročnikom mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije.

Primer
Če pokličete premijsko številko 090, bo zveza, ko bo vrednost posameznega klica dosegla 50 evrov z DDV, samodejno prekinjena. Nato lahko ponovno pokličete in še naprej uporabljate vse ostale storitve z dodano vrednostjo, pri tem pa se posamezni zneski transakcij mesečno seštevajo do skupne vrednosti 250 evrov z DDV. Ko dosežete limit za storitve z dodano vrednostjo v višini 250 evrov z DDV, se možnost uporabe tovrstnih storitev v posameznem mesecu ustavi. Storitve lahko nato ponovno uporabljate prvi dan v naslednjem mesecu.

Preverjanje porabe storitev z dodano vrednostjo za mobilne naročnike
Za preverjanje stanja pošljite SMS s ključno besedo PORABA SDV na 1919. Poslana SMS-sporočila za preverjanje porabe se obračunavajo po ceniku SMS-sporočil.

Uvedbo limita pri storitvah z dodano vrednostjo urejamo skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

S 1. 10. 2022 bomo začeli zaračunavati strošek prekinitve naročniškega razmerja pri mobilnih storitvah, klasičnih govornih storitvah in fiksnih storitvah v višini 10,95 evrov z DDV, in sicer tudi v primeru prehoda k drugemu operaterju.

Če se s spremembo glede stroška prehoda k drugemu operaterju ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imate naročniki, ki ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo oz. drugo blago po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme,
  • ali da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ter plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročnik je kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžan plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so vam na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni številki 080 8000.