Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Uporabnike opozarjamo na skrbnost pri varovanju kartic SIM

17. 10. 2014

V Telekomu Slovenije smo v zadnjem obdobju zaznali nekaj primerov zlorab kartic SIM, zato uporabnike ponovno opozarjamo, naj kartice skrbno varujejo, v nadaljevanju pa podajamo nekaj pojasnil.

Kartica SIM (SIM Subscriber Identity Modul) in kartica USIM (Universal Subscriber Identity Modul) sta kartici z vpisanimi podatki, ki uporabniku prek mobilne naprave omogoča priključitev v mobilno omrežje in identifikacijo omrežja. Kartica SIM je zaščitena z identifikacijsko kodo PIN (Personal Identification Number), ki jo lahko uporabnik poljubno spremeni, uporabnika pa ščiti pred morebitnimi zlorabami pri uporabi storitev in varuje njegove osebne podatke. Ob trikratnem napačnem vnosu kode PIN mora uporabnik v mobilno napravo vnesti posebno številko za odklepanje PUK (Personal Unblocking Key). Desetkratni napačni vnos številke PUK povzroči trajno neuporabnost kartice SIM. Izdaja nove kartice SIM, ki je last operaterja, bremeni uporabnika.

Uporabnik je dolžan kartico SIM skrbno varovati, številki PIN in PUK mora hraniti ločeno od kartice SIM, prav tako je potrebno skrbno varovati uporabniško ime in geslo za dostop do portalov Telekoma Slovenije. Zaradi morebitnih zlorab in s tem povezanih neželenih stroškov je uporabnik dolžan uničenje, izgubo ali odtujitev kartice SIM nemudoma sporočiti Telekomu Slovenije.