Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Umik TV-programa eSport 24 iz programske sheme

28. 10. 2022

Obveščamo vas, da bomo 1. 12. 2022 iz programske sheme umaknili TV-program eSport 24.

Naročniki, ki se jim bo programska shema spremenila in ki se s spremembo ne strinjajo, imajo v roku 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. do 30. 11. 2022 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ter plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.