Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Umik programov AXN in AXN spin

1. 6. 2015

S 1. 7. 2015 se v programski shemi SiOL TV ukinjata programa AXN in AXN spin. Naročniki, ki se z navedenimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno pa ne vpliva in ne posega v zapadle/neplačane in pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.