Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Umik programa Food Network HD iz vseh programskih shem

26. 4. 2017

Obveščamo vas, da bomo z 31. 5. 2017 zaradi slabe gledanosti iz vseh programskih shem odstranili program Food Network HD.

Naročniki navedenih storitev Telekoma Slovenije, ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe, če pogodba vsebuje omenjene storitve, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa akcijskih izdelkov in terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.