Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ukinitev nekaterih starih naročniških paketov storitev Mobitel

31. 10. 2014

Obveščamo vas, da bomo s 1. 12. 2014 ukinili naslednje naročniške pakete storitev Mobitel: Paket A, Paket B, Paket C, Osnovni Povezani, Opti Povezani, Super Povezani, Mega Povezani, Povezani 55, Povezani 4000, EuroBasket, Paket neomejeno, Paket 2012, Skupaj 2012, Paket 2013, Pomlad 2013, Jesen 2013.

Obstoječim naročnikom navedenih paketov storitev Mobitel bomo do 1. 12. 2014 omogočili brezplačen prehod na ostale veljavne naročniške pakete storitev Mobitel, ki so objavljeni na naši spletni strani. Naročnike bomo o spremembi obvestili tudi s pisnim obvestilom z direktno pošto.

Obstoječi naročniki navedenih paketov lahko sami brezplačno spremenijo svoj naročniški paket do vključno 30. 11. 2014. V kolikor sami ne bodo spremenili paketa do navedenega dne, pa bomo s 1. 12. 2014 njihov naročniški paket samodejno spremenili na sledeči način:

  1. Naročnikom paketov Paket B, EuroBasket in Paket neomejeno se paket spremeni v paket Neomejeni C za zasebne uporabnike ali v paket Poslovni Neomejeni C za poslovne uporabnike;
  2. Naročnikom paketov Opti Povezani, Paket C, Povezani 4000, Povezani 55, Super Povezani in Mega Povezani se paket spremeni v paket Neomejeni D za zasebne uporabnike ali v paket Poslovni Neomejeni D za poslovne uporabnike.
  3. Naročnikom z izbranim paketom Neomejeni D in Poslovni Neomejeni D brezplačno pripada še naročniško razmerje s SIM 2 paketom, namenjeno prenosu podatkov. Naročniško razmerje s paketom SIM 2 lahko naročniki sklenejo na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije in pri vseh pooblaščenih prodajalcih.Naročnikom paketov Osnovni Povezani in Paket A se paket spremeni v paket Neomejeni B za zasebne uporabnike ali v paket Poslovni Enostavni 2000 za poslovne uporabnike;
  4. Naročnikom paketov Paket 2012, Skupaj 2012, Paket 2013, Pomlad 2013 in Jesen 2013 se paket spremeni v Paket 2014.

Obstoječi naročniki navedenih paketov storitev Mobitel, ki se ne strinjajo s predlagano spremembo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Prav tako imajo naročniki možnost izbire, da pred potekom obdobja vezave vrnejo terminalsko opremo, ki so jo kupili po akcijski ceni in zahtevajo vrnitev kupnine, operater pa jim zaračuna uporabnino za čas uporabe, ali pa obdržijo terminalsko opremo in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije, vključno s prodajnimi ponudbami paketov storitev Mobitel, so na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700

Prodajna ponudba Paket 2014