Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ukinitev nekaterih starih naročniških paketov in storitev Mobitel

20. 1. 2015

Obveščamo vas, da bomo s 1. 3. 2015 ukinili naslednje naročniške pakete in storitve Mobitel: paket Podatkovni Bonus, paket Mobilni Internet Start Premium, paket Mobilni Internet Neomejeno Premium, storitev Internet Neomejeno, storitev Internet Neomejeno Poslovni, storitev Internet Neomejeno Skupni, storitev Itak GPRS L.

Obstoječim naročnikom navedenih paketov in storitev Mobitel bomo do 28. 2. 2015 omogočili brezplačen prehod na ostale veljavne naročniške pakete in storitve Mobitel, ki so objavljeni na naši spletni strani. Naročnike bomo o spremembi obvestili tudi s pisnim obvestilom, s pošto na naslov naročnika.

Obstoječi naročniki navedenih paketov lahko sami brezplačno spremenijo svoj naročniški paket do vključno 20. 2. 2014. V kolikor sami ne bodo spremenili paketa do navedenega dne, pa bomo s 1. 3. 2014 njihov naročniški paket samodejno spremenili na sledeči način:

Naročnikom paketa Podatkovni Bonus se paket spremeni v paket Telemetrija novi ali ustrezen podatkovni paket Mobilni Internet;

Naročnikom paketa Mobilni Internet Start Premium se paket spremeni v paket Mobilni Internet M za zasebne uporabnike ali v paket Mobilni Internet Start za poslovne uporabnike.

Naročnikom paketa Mobilni Internet Neomejeno Premium se paket spremeni v paket Mobilni Internet L za zasebne uporabnike ali v paket Mobilni Internet Neomejeno za poslovne uporabnike.

Naročnikom storitev Internet Neomejeno, storitev Internet Neomejeno Poslovni, storitev Internet Neomejeno Skupni, storitev Itak GPRS L se storitve spremeni v enega izmed paketov Mobilni Internet oz. ustrezno storitev Mobilni Internet

Obstoječi naročniki navedenih paketov storitev Mobitel, ki se ne strinjajo s predlagano spremembo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Prav tako imajo naročniki možnost izbire, da pred potekom obdobja vezave vrnejo terminalsko opremo, ki so jo kupili po akcijski ceni in zahtevajo vrnitev kupnine, operater pa jim zaračuna uporabnino za čas uporabe, ali pa obdržijo terminalsko opremo in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.
Dodatne informacije, vključno s prodajnimi ponudbami paketov storitev Mobitel, so na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.